JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Perttu Pölönen esiintyi Hämeen osaston 100-vuotisjuhlaseminaarissa Tampereella.

Perttu Pölönen esiintyi Hämeen osaston 100-vuotisjuhlaseminaarissa Tampereella.

Hannu Järvimäki

6.2.2020 8:20

Teks­ti Min­na Me­len­der // kuva Han­nu Jär­vi­mä­ki

100-vuotisjuhlavuoden sillis

Lii­ton har­taas­ti odo­tet­tu 100-vuo­tis­juh­la­vuo­si on ohi. Vuo­si oli täyn­nä ta­pah­tu­mia – pait­si Asi­a­na­ja­ja­lii­ton, myös sen pai­kal­li­so­sas­to­jen jär­jes­tä­miä. Eri puo­lil­la Suo­mea jär­jes­tet­tiin usei­ta ylei­sö­ta­pah­tu­mia, jois­sa teh­tiin asi­a­na­ja­jan työ­tä tun­ne­tuk­si. Juh­la­vuo­den käyn­nis­ti Asi­a­na­ja­ja­päi­vä Mes­su­kes­kuk­ses­sa, jo­hon ko­koon­tui en­nä­ty­sy­lei­sö juh­lis­ta­maan 100-vuo­ti­as­ta liit­toa. 

Lii­ton val­tuus­kun­nan ko­kous jär­jes­tet­tiin Tu­rus­sa, jos­sa Suo­men Asi­a­na­ja­ja­liit­to pe­rus­tet­tiin 100 vuot­ta sit­ten. Ko­kouk­seen kut­sut­tiin var­si­nais­ten val­tuus­kun­nan jä­sen­ten li­säk­si myös en­ti­siä lii­ton hal­li­tuk­sen jä­se­niä ja val­tuus­kun­nan pu­heen­joh­ta­jia. 

Elo­kuus­sa, juh­la­vuo­den pää­juh­las­sa Fin­lan­dia-ta­lol­la, pää­o­sas­sa oli­vat it­se­oi­keu­te­tus­ti ja an­sai­tus­ti asi­a­na­ja­jat. Vii­si asi­a­na­ja­jaa, eri puo­lil­ta Suo­mea, ker­toi­vat omaa ta­ri­naan­sa ja ko­ke­muk­si­aan asi­a­na­ja­juu­des­ta. Esi­tyk­set oli­vat hen­ki­lö­koh­tai­sia ja kos­ket­ta­via ja ne sai­vat val­ta­vas­ti kii­tos­ta − ja täy­sin an­sai­tus­ti. Esi­tyk­set ovat näh­tä­vis­sä lii­ton verk­ko­si­vuil­la. 

Juh­la­hu­mun jäl­keen hil­jen­nyim­me jou­lun viet­toon lii­ton tar­jo­a­mas­sa jou­lu­kon­ser­tis­sa.

Mitä sit­ten juh­lien jäl­keen? Lii­tos­sa kat­se on jo vah­vas­ti tu­le­vai­suu­des­sa: vuon­na 2020 tee­ma­na lii­ton toi­min­nas­sa on vas­tuul­li­suus, mikä nä­kyy vah­vas­ti pait­si lii­ton toi­min­nas­sa myös Ad­vo­kaa­tis­sa ja muus­sa vies­tin­näs­sä. Ajan her­mol­la py­sy­mi­nen, jos­kus jopa sen edel­lä kul­ke­mi­nen, ta­kaa sen,
et­tä lii­tol­la on myös lois­ta­va tu­le­vai­suus.