Image for Advokaatin juhlavuosi alkaa

Advokaatin juhlavuosi alkaa

Advokaatin juhlavuosi alkaa

19.2.2021

Olemme aloittamassa liiton piirissä kolmatta juhlavuotta. Asianajajaliiton 100-vuotisjuhlavuotta vietettiin 2019, Defensor Legisin 100-vuotisjuhlavuotta 2020 ja tänä vuonna juhlimme 25-vuotiasta Advokaattia.

Vaikka Advokaatti on muihin juhlijoihimme verrattuna nuori, sen perustaminen kertoo lisääntyneestä viestinnän tarpeesta.

Advokaatin julkaiseminen herätti varsinkin alkuaikoina paljon keskustelua. Lehteä vaadittiin jopa lakkautettavaksi – kaikki eivät nähneet lehden julkaisemista asianajajakunnan kannalta tarpeellisena. Alkuvuosina Advokaatissa kerrottiinkin paljon liiton sisäisistä tapahtumista kuvin ja sanoin. Olin itse vuosia Advokaatin toimitusneuvoston jäsen ja jossain vaiheessa hahmottelimme lehdelle mallilukijan. Mallilukija oli se, jolle lehteä erityisesti tehtiin. Asianajajakunta oli viitisentoista vuotta sitten vielä paljon nykyistä miesvaltaisempi. Ketään ei siis yllättäne, että tuossa vaiheessa mallilukijaksi muotoutui keski-ikäinen mies, jonka nimesimme Sepoksi. Monta vuotta lehteä tehtiin Sepolle muita lukijoita unohtamatta. 

Tänä päivänä Advokaatti on liiton viestintävälineistä seuratuin. Jäsentutkimuksen mukaan peräti 92 prosenttia asianajajista lukee Advokaattia, ja se koetaan mielenkiintoiseksi ja uusia näkökulmia avaavaksi julkaisuksi. Lehden mallilukijaa olisi nyt huomattavasti hankalampi määritellä kuin Sepon aikana. Ammattikuntamme on nyt sekä ikä- että sukupuolirakenteeltaan moninaisempi. Sepon ohella lukijoina on yhtä lailla Sari, Mika, Nuutti ja Sofia. Nykyisten lehdentekijöiden kolumni Advokaatin nykypäivästä ja tulevaisuudesta löytyy jäljempää lehdestä. 

Lehden ilmestyessä Asianajajaliitto on siirtynyt uuden pääsihteerin aikaan. Niko Jakobsson on päässyt juuri aloittamaan toimessaan. Nikolla on vuosien asianajokokemus, minkä lisäksi hänellä on muun muassa erinomainen teknologiaosaaminen. Kun pääsemme kevään aikana ottamaan käyttöön järjestörekisterin toisen vaiheen ja sähköisen asioinnin, Nikon osaamiselle on silläkin saralla kysyntää. Lämpimästi tervetuloa Niko, sekä vuoden alusta liiton jäsenpalveluyksikön johtajana aloittanut Risto Ruuska, tehtäviinne! Nikon ja Riston haastattelut ovat myös tässä numerossa.

Asianajovuosi avattiin tällä kertaa Asianajajapäivän sijaan virtuaalisesti. Jos et päässyt seuraamaan tapahtumaa, löydät videotallenteen Asianajajaliiton nettisivuilta. Hyvää alkanutta asianajovuotta ja työn iloa kaikille!

Advokaattis jubileumsår

Advokaattis jubileumsår

Vi håller på att inleda det tredje jubileumsåret inom förbundet. Advokatförbundets 100-årsjubileum firades 2019, Defensor Legis 100-årsjubileum 2020 och i år firar vi 25-åriga Advokaatti. Även om Advokaatti är ung jämfört med våra andra jubileumsfirare, så visar grundandet av Advokaatti det ökade behovet av kommunikation.

Publicerandet av Advokaatti väckte i synnerhet under den första tiden en hel del diskussion. Några krävde till och med att tidskriften ska läggas ned – alla ansåg inte att tidskriften var nödvändig ur advokatkårens synvinkel. I dag är Advokaatti den mest följda av förbundets medier. Enligt en medlemsenkät läser hela 92 procent av advokaterna Advokaatti och den upplevs som en intressant publikation som öppnar nya perspektiv.

När tidskriften utkommer har Advokatförbundet fått en ny generalsekreterare. Niko Jakobsson har just inlett i sin tjänst. Niko har flera års advokaterfarenhet bakom sig, och dessutom har han bland annat utmärkt teknisk kompetens. När vi under våren lanserar det andra skedet av organisationsregistret och e-tjänsten, behövs Nikos kompetens också inom detta område. Vi välkomnar varmt Niko och Risto Ruuska, som vid ingången av året inledde sitt arbete som direktör för förbundets medlemstjänster! Intervjuer med Niko och Risto finns också i detta nummer. 

Advokatåret invigdes denna gång virtuellt i stället för på Advokatdagen. Om du inte då följde händelsen kan du se en videoinspelning på Advokatförbundets webbplats. Vi önskar alla ett gott nytt advokatår och arbetsglädje!

Julkaistu numerossa Advokaatti 1/2021

Kirjoittaja Hanna Räihä-Mäntyharju

on Asianajajaliiton puheenjohtaja. Hän toimii asianajajana Tampereella.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki