Image for Tiukkaa asiaa työsuhteista

Tiukkaa asiaa työsuhteista

Tiukkaa asiaa työsuhteista

19.2.2021 Teksti Tero Ikäheimonen // Kuvat Maija Astikainen

Työsuhteen päättäminen alisuoriutumisen perusteella on pitkä tie, sanoo liiton kurssilla aiheesta kouluttava asianajaja Mari Mohsen.

Mitä alisuoriutuminen työsuhteessa tarkoittaa?

Alisuoriutumista ei ole määritelty lainsäädännössä, mutta sitä voidaan kuvata aikaansaamattomuutena ja työntekijälle asetettujen tavoitteiden saavuttamatta jättämisenä. Kyse voi olla liiallisesta hitaudesta, työn määrällisten tulostavoitteiden saavuttamatta jättämisestä tai työn laatutavoitteiden alittamisesta. Työnantajan on alisuoriutumistilanteissa selvitettävä, mistä syystä työntekijä ei yllä edellytettävään työsuoritukseen ja tarjottava työntekijälle tarvittavaa tukea ja koulutusta. On selvitettävä, onko ongelmien taustalla kuormitustekijöihin tai työntekijän terveyteen liittyviä tekijöitä. On myös olennaista, että työntekijälle asetetaan selvät ja kohtuulliset tavoitteet ja työsuoritusta seurataan.

Onko koronavuosi näkynyt työsuhteiden päättämisissä?

Vaikuttaa, että työpaikoilla on ymmärretty vallitsevat poikkeusolot ja niiden vaikutus tehtyihin toimenpiteisiin. Koronavuonna on ilmennyt useita vaikeita työoikeudellisia tulkintakysymyksiä, joihin ei esimerkiksi ole olemassa aiempaa oikeuskäytäntöä.

Mikä on keskeinen viesti, jonka haluat koulutuksessa asianajajille välittää?

Työsuhteen päättäminen alisuoriutumisen perusteella on pitkä tie, jossa on oltava kärsivällinen. Työntekijälle on tarjottava tarvittava tuki työstä selviytymiseksi, mutta toisaalta varoituksen antamista ei pidä odotella liian kauan. Työntekijällä on oikeus saada työnantajalta selvä viesti siitä, mitä häneltä odotetaan ja kuinka vakavasti työnantaja suhtautuu tilanteeseen.

4.3.2021 Alisuoriutuminen ja yhteistyökyvyttömyys työsuhteen päättämisperusteena, Tekniskan Salit, myös etänä.

Julkaistu numerossa Advokaatti 1/2021

Kirjoittaja Tero Ikäheimonen

on vapaa toimittaja, viestintäalan yrittäjä ja Advokaatin toimitussihteeri.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki