Image for Toimistotarkastukset perustuvat vastedes riskiarvioon

Toimistotarkastukset perustuvat vastedes riskiarvioon

Toimistotarkastukset perustuvat vastedes riskiarvioon

19.2.2021 Teksti Pekka Mäntylä // Kuvat Shutterstock

Ensitarkastukset suoritetaan jatkossa kaikille uusille toimistoille. Uuden mallin mukaiset tarkastukset on tarkoitus aloittaa alkusyksystä.

Asianajotoimistojen ”perinteisistä” toimistotarkastuksista ja erillisistä rahanpesutarkastuksista luovuttiin vuodenvaihteessa.

Jatkossa tarkastuksia on kahdenlaisia: ensitarkastukset uusille toimistoille sekä toimistotarkastukset jo olemassa oleville. Toimistotarkastusten määräämisen lisäksi Asianajajaliiton hallitus suorittaa asianajajien yleisvalvontaa teettämällä muun muassa velkaantumisselvityksiä.

Ensitarkastukset määrätään jatkossa suoritettavaksi kaikkiin uusiin asianajotoimistoihin. Eli vaikka kokeneetkin asianajajat perustaisivat uuden toimiston, määrätään toimistolle ensitarkastus.

Ensitarkastukset määrätään jatkossa suoritettavaksi kaikkiin uusiin asianajotoimistoihin.

– Asianajajaliiton paikallisosastojen nimeämät kokeneet asianajajat suorittavat tarkastukset. Ensitarkastuksissa kiinnitetään huomiota toimiston yleiseen järjestämiseen ja mahdollisten puutteiden korjaamiseen, kertoo Asianajajaliiton tarkastusjuristi Kristiina Sare.

Uuden mallin mukaiset toimistotarkastukset toimintansa vakiinnuttaneille toimistoille koskevat muun muassa rahanpesulain velvoitteiden noudattamista, asiakasvarojen hoitoa, sisäpiiritiedon käsittelyä, tietosuojaa ja tietoturvaa sekä vastuuvakuutuksen kattavuutta.

Osa velvoitteista, kuten hiljattain päivittynyt tietoturvaohje, ovat kohtuullisen uusia tai jatkuvassa muutoksessa, kuten rahanpesua koskeva sääntely, ja siksi niiden osalta toimistoissa saattaa olla myös enemmän epätietoisuutta kuin toimiston yleistä järjestämistä koskevissa asioissa.

Uutena asiana tarkastukset perustuvat jatkossa riskiarvioon, erityisesti rahanpesulain velvoitteiden osalta. Tavoitteena on varmistaa, että asianajotoimistossa on tunnistettu sen omaan toimintaan ja asiakassuhteisiin liittyvät riskit, ja että toimistossa
on käytössä riittävät menettelyt riskien hallitsemiseksi.

Riskiperusteinen valvonta edellyttää, että Asianajajaliitossa tunnistetaan ne toimistot, joiden toimintaan voi joko toimeksiantojen laadun ja laajuuden tai asiakassuhteiden perusteella liittyä kohonnut riski, Sare kertoo.

– Riskiperusteisuus tarkoittaa käytännössä myös sitä, että tietyt toimistot tarkastetaan jopa vuosittain, ja vastaavasti joihinkin toimistoihin tarkastuksia tehdään harvemmin, esimerkiksi pistokokein.

Toimistotarkastukset suoritetaan jatkossa sekä kirjallisten dokumenttien että toimistokäyntien yhdistelmänä. Tarkastusten yhteydessä suoritetaan myös täydennyskouluttautumisen valvonta.
Uuden mallin mukaiset tarkastukset on tarkoitus aloittaa alkusyksystä, kunhan liiton sähköinen asiointipalvelu on saatu käyttöön. Sitä ennen toimistoille on luvassa infoa ja koulutusta muutoksista.

Osa tarkastuksista perustuu Asianajajaliitolle lainsäädännössä asetettuun valvontavelvollisuuteen, liittyen esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin estämistä koskevaan lakiin. Seuraukset rikkeistä voivat olla tuntuvia. Rahanpesulain perusteella Asianajajaliiton hallitus voi esittää Etelä-Suomen aluehallintovirastoa määräämään asianajajalle tai asianajotoimiston työntekijälle rikemaksun, julkisen varoituksen tai seuraamusmaksun (ns. hallinnollinen seuraamus).

Luonnolliselle henkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 500 ja enintään 10 000 euroa. Oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle määrättävä seuraamusmaksu voi olla enintään jopa miljoona euroa.

Julkaistu numerossa Advokaatti 1/2021

Kirjoittaja Pekka Mäntylä

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki