Image for Kattilat jakoon kansainvälisesti

Kattilat jakoon kansainvälisesti

Kattilat jakoon kansainvälisesti

14.4.2021 Teksti Tero Ikäheimonen // Kuvat Suvi Elo

Ulkomailla asuvien avioero saatetaan käsitellä paikallisten lakien mukaisesti, vaikka kumpikin osapuoli olisi suomalainen, muistuttaa Turun yliopiston oikeustieteen professori Tuulikki Mikkola.

Minkälaiset tilanteet korostuvat kansainvälisissä avioeroissa?

Jos aviopuolisot tulevat eri kulttuureista, korostuvat kulttuurierot. Kommunikaatio voi olla vaikeaa, koska toisen osapuolen on vaikea ymmärtää oikeudellista terminologiaa tai hyväksyä lainsäädäntömme perusratkaisuja. On muistettava, että juridinen kieli ja säännökset ovat kulttuurisidonnaisia. Esimerkiksi avio-oikeuden käsite ei ole edes eurooppalaisittain yleisesti käytössä.

Minkälaisia harhakäsityksiä kansainvälisiin avioeroihin liittyy?

Jos aviopuolisot asuvat vakiintuneesti ulkomailla, se voi tarkoittaa sitä, että heidän avioeronsa käsitellään ulkomailla ja vieraan valtion lakien mukaisesti – vaikka heistä kumpikin olisi suomalaisia. Suomalaisten aviopuolisoiden avioerossa saatetaan siten soveltaa säännöksiä, jotka edellyttävät syyllisyyttä tai pitkää asumuseroa ennen avioeron myöntämistä.

Avioeroasia tulee myös muistaa erottaa aviovarallisuusjärjestelmän purkamista koskevista kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksistä. Avioeroon sovellettava laki ei välttämättä ole sama laki kuin se, minkä nojalla aviovarallisuusjärjestelmä tulee purettavaksi.

Puolisoiden asuinpaikka on kansainvälisen toimivallan ja lainvalinnan osalta keskeinen seikka sekä avioeron että aviovarallisuussuhteen purkamisen kannalta. Asuinpaikkaa ei ole kytketty muuttoilmoituksiin tai väestörekisterimerkintöihin vaan kyse on siitä, missä valtiossa tosiasiallisesti asutaan.

25.5. Aviovarallisuuden ja perimyksen kansainväliset liittymät

Julkaistu numerossa Advokaatti 2/2021

Kirjoittaja Tero Ikäheimonen

on vapaa toimittaja, viestintäalan yrittäjä ja Advokaatin toimitussihteeri.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki