Image for Kampanja rohkaisee sovittelemaan

Kampanja rohkaisee sovittelemaan

Kampanja rohkaisee sovittelemaan

24.9.2021

Lähes 80 asianajajaa on lupautunut sovittelemaan juttuja maksutta loppuvuoden ajan. Kampanjan taustajoukot toivovat, että sovittelua käytettäisiin rohkeasti riidanratkaisun työkaluna.

Asianajajaliiton sovitteluvaliokunnan ideoimassa kampanjassa tarjotaan loppuvuoden ajan asiakkaille ilmaista sovittelua. 1.10. ja 31.12 välisenä aikana asianajaja voi tarjota sovitteluvaliokunnalle riita-asiaa, joka hyväksytyksi tullessaan ohjataan sopivalle sovittelijalle. Tämä tarjoaa asian sovitteluun ilmaiseksi yhden päivän valmistelua ja yhden päivän varsinaista sovittelua.

Jutun soveltuvuuden pro bono -kampanjaan arvioi sovitteluvaliokunnan jäsenistä koostuva tiimi. Perhe- ja huoltajuusriidat on rajattu kampanjan ulkopuolelle. Edellytyksenä on lisäksi, että vähintään riidan toisella osapuolella on asianajaja.

Mukaan kampanjaan lähti lähes 80 sovittelukoulutuksen suorittanutta asianajajaa. He ovat sitoutuneet sovittelemaan yhteensä 230 riita-asiaa.

Kampanja on erinomainen mahdollisuus lisätä asianajajasovittelun tunnettuutta ja tehdä se entistä näkyvämmäksi yhtenä riidanratkaisun keinona. Asianajajaliitto kannustamme jäseniä tarjoamaan aktiivisesti juttujaan kampanjaan.

 

Tilanteen lukemisen taito korostuu

Sovitteluvaliokunnan jäsen ja kampanjaa osaltaan kehittänyt Mikko Elonheimo suoritti Asianajajaliiton sovittelukoulutuksen vuonna 2006. Vajaassa parissakymmenessä vuodessa sovittelu on yleistynyt, mutta ei Elonheimon mukaan riittävästi.

– Meillä on ollut vuosikaudet hieman muna-kana-ongelma, eli jotta asianajajat osaavat tarjota sovittelua vaihtoehdoksi, tulisi heillä olla käytännön kokemuksia sovittelusta.

Vastaavasti asiakkaille sovittelu voi olla tuntematon asia, eivätkä he osaa sellaista edes ajatella tai eivät halua ryhtyä siihen, Elonheimo sanoo.

Elonheimo toimii Asianajotoimisto Krogeruksella liikejuridiikan riidanratkaisun parissa. Hänen mukaansa liike-elämän riitatilanteiden ratkaisussa sovittelu on vielä valitettavan vähän käytetty työkalu. Elonheimo toivookin asianajajilta rohkeutta ehdottaa sovittelua asiakkailleen.

Hän muistuttaa, että inhimillisellä tasolla sovittelu vaatii osapuolilta usein enemmän kuin perinteinen riita-asian selvittely tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä, joissa asian ratkaisu on ulkoistettu kolmannelle osapuolelle. Sovittelussa pitää osapuolten itse löytää tilanteeseen ratkaisu sovittelijan ja asiamiesten avustuksella.

– Inhimillisyys ja tilanteen lukemisen taito korostuvat sovittelussa. Se miten ratkaisu löytyy tai on löytymättä, on erityisen paljon kiinni ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja kommunikaatiosta, Elonheimo sanoo.

Hän muistuttaa, että pandemia-aika on entisestään pahentanut jutturuuhkaa tuomioistuimissa. Sovittelu on yksi keino purkaa ruuhkaa – tai ainakin olla pahentamatta sitä.

 

Sovittelukoulutus kehittää ammattitaitoa

Asianajaja Maria Puputti Asianajotoimisto Anniasta on yksi kampanjaan ilmoittautuneista sovittelijoista. Hän kertoo innostuneensa ideasta heti saatuaan Asianajajaliiton sähköpostiviestin, jossa houkuteltiin asianajajia kampanjaan.

Puputti suosittelee sovittelukoulutusta kollegoille hyvänä tapana kehittää omaa ammattitaitoa. Hänen mukaansa asianajajan työssä ja asiakkaiden odotuksissa korostuu yhä enenevissä määrin sovinnollisuus ja kohtuullisen ratkaisun hakeminen.

– Suhtautukaa sovitteluun ennakkoluulottomasti ja hyvänä mahdollisuutena saada ratkaisu asiakkaan asiassa. Haastakaa itseänne kehittämään ihmistuntemustaitojanne. Se on tärkeä osa nykyajan asianajajan ammattitaitoa, hän sanoo.

Annian toimitusjohtajan roolissa Puputilla on kollegoille yksiselitteinen viesti: sovinnollisuutta korostava työtapa ei ole vähentänyt vaan lisännyt toimeksiantojen ja sitä kautta työn määrää.

– Se, että lähdetään sovittelevalla asenteella liikkeelle, ei tarkoita, etteikö oltaisi tarpeen tullen tiukkoja, Puputti painottaa.

– Sovittelun avulla ihmiset käsittelevät asiaa usein kokonaisvaltaisemmin ja voivat ymmärtää seikkoja, jotka jäisivät ehkä huomioimatta, jos vain jumitetaan riita-asiassa. Asiakkaat ovat yleensä todella huojentuneita, kun asia päättyy ja he ovat itse pystyneet vaikuttamaan lopputulokseen.

Sovittelukampanja kestää 1.10.–31.12.2021. Lisätietoja kampanjasta löydät Asianajajaliiton verkkosivuilta: asianajajaliitto.fi/sovittelun-supersyksy.

Kirjoittaja Tero Ikäheimonen

on vapaa toimittaja, viestintäalan yrittäjä ja Advokaatin toimitussihteeri.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki