Image for Lotta Kroneld: Lisää tukea uran eri vaiheisiin

Lotta Kroneld: Lisää tukea uran eri vaiheisiin

Lotta Kroneld: Lisää tukea uran eri vaiheisiin

24.9.2021 Teksti Tero Ikäheimonen // Kuvat Mikko Kauppinen

Asianajajaliiton hallituksen tuore jäsen ja ammatillisen valiokunnan puheenjohtaja Lotta Kroneld haluaa, että nuoret saadaan kiinnostumaan erilaisista uramahdollisuuksista.

Millaisia asioita haluat edistää liiton hallituksessa?

Haluan erityisesti tuoda esille näkökulmia liittyen asianajopalveluiden saatavuuteen kattavasti koko maassa ja erityisesti maakunnissa. Koen tärkeänä sen, että nuoret asianajajat saataisiin kiinnostumaan nykyistä enemmän asianajotyöstä maakunnissa ja pienissä toimistoissa perinteisen asianajotyön parissa. Koen tärkeänä, että kiinnostus asianajoalalle ja erityisesti kiinnostus yrittäjyyteen asianajoalalla pysyy, ja että hallituksessa pohditaan aktiivisesti sitä, millaista tukea liitto voi tarjota uransa eri vaiheissa oleville asianajajille.

 

Minkälaisena näet ammatillisen valiokunnan roolin liiton vaikuttamistyössä?

Ammatillisella valiokunnalla on merkittävä rooli liiton toiminnan kehittämisessä. Koen työn valiokunnassa erityisen mielekkäänä, koska asiat, joita valiokunta käsittelee, ovat asianajotyön kannalta keskeisiä. Tällaisia ovat niin ammatinharjoittaminen, toimistojen järjestäminen, jäsenyysasiat kuin työhyvinvointikysymyksetkin. Erityisen tärkeänä näen valiokunnan roolin tapaohjeiden kehittäjänä, ja odotan tätä työtä innolla. Parhaillaan valiokunta työstää suunnitelmaa asianajotoimistoille kriisitilanteisiin varautumiseksi, johon pääsen nyt mukaan. Ammatillisen valiokunnan työ on tullut minulle muiden liiton tehtävien kautta tutuksi, ja on hienoa päästä itse mukaan valiokuntatyöhön.

 

Mikä sinua innostaa liiton luottamustehtävissä?

Minua motivoi mahdollisuus päästä näkemään lähempää, mitä liitossa tapahtuu. Olen erittäin kiinnostunut siitä, mitä asioita liitossa käsitellään ja mistä päätetään. On hienoa olla mukana vaikuttamassa tärkeisiin uudistuksiin ja kehityshankkeisiin.

Kirjoittaja Tero Ikäheimonen

on vapaa toimittaja, viestintäalan yrittäjä ja Advokaatin toimitussihteeri.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki