Image for Esteellisyyssääntelyn tutkiminen palkittiin

Esteellisyyssääntelyn tutkiminen palkittiin

Esteellisyyssääntelyn tutkiminen palkittiin

26.11.2021 Teksti Tero Ikäheimonen // Kuvat Susanna Kekkonen

Asianajajaliiton Säätiön ensimmäinen pro gradu -palkinto myönnettiin Henri Halilalle. Hänen keskeinen tutkimustuloksensa oli, että asianajotoiminnan esteellisyyttä koskevan sääntelyn muutoksiin kannattaa suhtautua harkiten.

Asianajajaliiton Säätiö on päättänyt palkita ansiokkaita oikeustieteen pro gradu -tutkielmia vuosittaisella palkinnolla, jonka arvo on 5 000 euroa.

Ensimmäinen palkinto luovutettiin lokakuussa Henri Halilalle. Hän tutki työssään esteellisyyttä modernissa asianajotoiminnassa.

Halila kertoo innostuneensa asianajo-oikeudesta opiskeluiden ja niiden aikaisten työharjoitteluiden aikana.

– Kiinnostuin asianajo-oikeudesta ennen muuta eettisestä ja liiketaloudellisesta näkökulmasta. Esteellisyys on yksi asianajotoiminnan kulmakivistä ja tärkeimmistä kysymyksenasetteluista, Halila sanoo.

Hän tutki työssään, miten kansainväliset, erityisesti common law -maissa käytössä olevat esteellisyyssääntelyjärjestelmät soveltuisivat Suomen olosuhteisiin. Erityisen huomion kohteena oli ns. kiinan muuri eli menettely, jossa esteellisyys ei koske koko toimistoa, jos tiedonsaanti on tietyin ehdoin rajattu.

Halilan tutkimusaihe osoittautui hyvin ajankohtaiseksi, sillä esteellisyyskysymykset ovat Pohjoismaissa kuuma keskustelunaihe. Myös Asianajajaliiton sääntelytyöryhmä on pohtinut muutostarvetta esteellisyyssäännöksiin.

– Minut yllätti, miten vähän aihetta on tutkittu asianajajaoikeudellisesta näkökulmasta Pohjoismaissa, Halila ihmettelee.

Halilan keskeinen tulos oli, että asiakkaiden suostumuksella kiinan muuria voitaisiin jo tällä hetkellä käyttää, jos sääntelyä muutetaan – joskin melko rajatusti. Hänen mukaansa ajankohta sääntelyuudistukselle ei kuitenkaan ole kaikkein hedelmällisin.

Erityisesti kiinan muuriin liittyy tiedonkulun estämisen varmistamisessa epävarmuustekijöitä, jotka ovat useassa tilanteessa estäneet sen soveltamisen esteellisyyksien hallintaan Yhdysvalloissa ja Englannissa.

– Tulevaisuudessa digitalisaation, tekoälyn ja muiden suurten muutosten myötä voi joka tapauksessa olla tarvetta merkittävälle esteellisyyssääntelyn uudistamiselle.

Pro gradun aihe innosti Halilaa siinä määrin, että työn alla on samasta aiheesta myös väitöskirja.

Asianajajaliiton Säätiön myöntämän palkinnon hän näkee hienona huomionosoituksena oikeustieteen opiskelijoille.

– Palkinto kannustaa varmasti opiskelijoita pohtimaan asianajo-oikeudellisia kysymyksiä.

Asianajajaliiton Säätiö myöntää apurahoja tutkimukseen ja opintoihin. Lisätietoja: asianajajaliitto.fi → Asianajajaliitto → Myönnämme apurahoja

Kirjoittaja Tero Ikäheimonen

on vapaa toimittaja, viestintäalan yrittäjä ja Advokaatin toimitussihteeri.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki