Image for Huomio todisteluun

Huomio todisteluun

Huomio todisteluun

11.2.2022 Teksti Johanna Kainulainen // Kuvat Shutterstock

Asianajajaliitto on selvittänyt alkuvuodesta valtakunnallisella kyselytutkimuksella käräjä- ja hovioikeuksien tuomareiden ja esittelijöiden sekä muun henkilökunnan mielipiteitä asianajajien toiminnasta. 

Kyselyn vastausten analysointi on vielä kesken, mutta alustavien tulosten perusteella asianajajat saavat tuomareilta parhaat arviot lojaaliudesta päämiehelle. Suurimmat kehittämiskohdat liittyvät todisteluun, kertoo kyselyä valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Hannu Kalkas.

– Näyttää siltä, että arvosanat ovat yllättävän huonot ja ilmeiset kehitys­kohteet ovat jokseenkin samat kuin vuonna 2013, jolloin asiaa selvitettiin edellisen kerran. Kehitystä parempaan ei siis tältä osin ole tapahtunut. Vapaasta palautteesta kuitenkin käy ilmi positiivinen seikka, että asianajajat erottuvat edukseen muusta avustajakunnasta, Kalkas sanoo.

Kyselyn laati Asianajajaliiton ja tuomioistuinten edustajista koostuva työryhmä. Vastaava kysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2013 Helsingin hovioikeus­piirissä. Tavoitteena oli saada osviittaa asianajajakunnan taitojen ja toiminnan kehittämiskohteista ja koulutustarpeista. 

Hannu Kalkas pitää myös tärkeänä lisätä tuomareiden, syyttäjien ja asianajajien yhteistä prosessikoulutusta ja muutakin kanssakäymistä entisestään, jotta myös asianajajat pääsevät vapaasti kertomaan ja keskustelemaan omista kokemuksistaan.

Kyselyyn vastasi 250 tuomaria ja esittelijää sekä 183 muun henkilökunnan edustajaa. Kyselyn kaikki tulokset julkaistaan myöhemmin keväällä 2022.

Julkaistu numerossa Advokaatti 1/2022

Kirjoittaja Johanna Kainulainen

on Asianajajaliiton viestintäasiantuntija ja Advokaatin toimituspäällikkö. Hän kirjoittaa Advokaattiin erityisesti Asianajajaliittoon liittyviä ajankohtaisia uutisia.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki