Image for Työtapareformi: Oikeudenhoidon uusilla aalloilla

Työtapareformi: Oikeudenhoidon uusilla aalloilla

Työtapareformi: Oikeudenhoidon uusilla aalloilla

11.2.2022 Teksti Tero Ikäheimonen // Kuvat Tuuli Pursiainen

Palstalla esitellään Asianajajaliiton ­ehdotuksia, joilla voitaisiin sujuvoittaa riita- ja rikosasioiden käsittelyä ja alentaa oikeudenkäyntien kustannuksia. Työtapareformiin voi tutustua kokonaisuutena osoitteessa ­asianajajaliitto.fi/tyotapareformi

1: Kaikkiin riita-asioihin heti alkuvaiheessa sitova prosessisuunnitelma

Nykyisessä järjestelmässä osapuolet optimoivat lähinnä omia aikataulujaan ja ajankäyttöään. Asianajajaliitto ehdottaakin, että prosesseja voitaisiin nopeuttaa siten, että koko prosessi aikataulutetaan aikaisessa vaiheessa ja kaikki osapuolet sitoutetaan yhteiseen aikatauluun. 

Kaikkiin riita-asioihin tulisi laatia heti prosessin alkuvaiheessa sitova prosessisuunnitelma. Prosessisuunnitelmassa määriteltäisiin aikataulu kirjalliselle valmistelulle, valmisteluistunnolle ja pääkäsittelylle.

Lainsäädäntötyötä vaativana asiana voisi harkita menettelyä, jossa asia laitettaisiin vireille kevyemmällä ennakkoilmoituksella, minkä jälkeen osapuolten kesken sovittaisiin aikatauluista. Vasta tämän jälkeen aloitettaisiin jutun varsinainen kirjallinen valmistelu kantajan haastehakemuksella.

2: Avustaja mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen rikosasian käsittelyä

Asianajajaliiton mukaan parannettavaa löytyisi siinä, missä vaiheessa rikosasian käsittelyä avustaja tulee mukaan. 

Rikoksen esitutkinnan ja syyteharkinnan tulisi muodostaa nykyistä selkeämpi yhtenäinen prosessi. 

Rikoksesta epäiltyä tulisi ohjata etsimään itselleen avustaja jo heti samassa yhteydessä, kun hänet kutsutaan kuultavaksi. Olisi tarpeen arvioida myös sitä, miten asianomistajille saataisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa avustaja. Avustajan mukaantulo varhaisessa vaiheessa voisi edesauttaa sitä, että asia olisi tutkinnan päätteeksi mahdollisimman valmis. 

Julkaistu numerossa Advokaatti 1/2022

Kirjoittaja Tero Ikäheimonen

on vapaa toimittaja, viestintäalan yrittäjä ja Advokaatin toimitussihteeri.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki