Image for Asianajajaliitto päivitti strategiansa

Asianajajaliitto päivitti strategiansa

Asianajajaliitto päivitti strategiansa

14.6.2022 Teksti Sari Krappe // Kuvat Shutterstock

Tärkeitä teemoja ovat jatkossakin alan vastuullisuus, yhdenvertaisuus, elinvoimaisuus ja kiinnostavuus sekä asianajopalveluiden valtakunnallinen saatavuus.

Asianajajaliiton strategia vuosille 2015–2024 päivitettiin ja hyväksyttiin valtuuskunnan kokouksessa alkuvuodesta. Strategiatyötä valmisteli työryhmä, jota johti Asianajajaliiton varapuheenjohtaja Eero-Pekka Uotila.

Asianajajaliiton arvot, missio ja visio säilyvät strategiassa muuttumattomina, ja välitarkastelutyössä huomiota kiinnitettiin ennen kaikkea strategiakauden jäljellä olevaan aikaan (2022–2024). Strategian keskeisimpiä ydinasioita terävöitettiin ja visualisoitiin. Lisäksi aiempi kirjaus asian­ajajamonopolista poistettiin kokonaan.

Asianajajaliiton tärkeimmät tavoitteet löytyvät heti strategian alusta: asianajajakunnan aseman turvaaminen perustuslaissa, asianajajalain uudistaminen, uuden oikeusturvaohjelman julkaiseminen vuoden 2023 eduskuntavaalit huomioiden sekä oikeuspoliittisen työn vahvistaminen aktiivisella sidosryhmätyöllä. Sidosryhmätyötä tehdään oikeusalan päättäjien ja poliittisten toimijoiden kanssa niin kansainvälisellä, valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla.

Tärkeitä teemoja ovat jatkossakin alan vastuullisuus, yhdenvertaisuus, elinvoimaisuus ja kiinnostavuus sekä asianajopalveluiden valtakunnallinen saatavuus. Muita painopisteitä ovat oikeusapupalkkioiden korottaminen, digitaalisen asioinnin kehittäminen ja asianajajien brändin vahvistaminen. Strategiassa painottuvat edelleen Asianajajaliiton ydintehtävät: ­asianajajien valvonta, hyvän asianajajatavan noudattaminen sekä laadukkaan koulutuksen tarjoaminen ja kehittäminen.

asianajajaliitto.fi/strategia

Julkaistu numerossa Advokaatti 3/2022

Kirjoittaja Sari Krappe

on Advokaatin päätoimittaja ja Asianajajaliiton viestintäjohtaja.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki