Image for Yhteistä hyvää

Yhteistä hyvää

Yhteistä hyvää

14.6.2022 Teksti Tero Ikäheimonen // Kuvat Shutterstock

Asianajajaliiton toiminta perustuu vastuullisuuteen. Sitä edistetään niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ekologisestikin.

1: Sosiaalinen yhteiskuntavastuu – oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta

Kevään 2022 aikana Asianajajaliitto on tukenut aktiivisesti avustustyötä Ukrainassa sekä ukrainalaisia asianajajakollegoita.

Asianajajaliitto lahjoitti 20 000 euroa Ukrainaan Suomen Punaisen Ristin ja Unicefin hätäapurahastojen kautta, ja asianajajayhdistykset eli liiton paikallisosastot ovat myös itse keränneet rahaa avustustyöhön.

Liitto on lisäksi tarjonnut Ukrainan asianajajaliitolle apua ukrainalaisten asianajajien työllistämiseksi suomalaisiin asianajotoimistoihin.

Sosiaalisen yhteiskuntavastuun tärkeä muoto on Asianajajaliiton lausuntotoiminta. Liiton yhteydessä toimii 19 asiantuntijaryhmää, jotka antavat lausuntoja lakiesityksiin. Lausuntojen avulla osaltaan varmistetaan laadukas lainsäädäntö, joka huomioi erilaiset näkökulmat.

Asiantuntijaryhmien jäseninä olevat asianajajat toimivat vapaaehtoisina eivätkä saa lausuntotyöstä korvausta.

Asianajajaliitto edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia myös Helsinki Pride -tapahtuman platinakumppanina. Asianajajaliitto tarjoaa Pridelle muun muassa apua oikeuspoliittiseen vaikuttamistyöhön, sekä tulevalla Pride-viikolla myös maksutonta oikeudellista neuvontaa erityisesti sateenkaariyhteisöön kuuluvien tarpeisiin.

Pride-yhteisön puheenjohtaja Panu Mäenpää näkee oikeuspoliittisen avun tärkeänä keinona tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumista.

– Olemme pieni järjestö, ja toimintamme perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön. Lainsäädäntöön vaikuttaminen vaatii ammattiosaamista, jota emme ehkä muuten saisi käyttöömme. Olemme ihailtavasti saaneet apua Asianajajaliitosta, Mäenpää sanoo.

Esimerkkinä Asianajajaliitto auttoi laatimaan vastauksen käynnissä olevaan translain uudistukseen, johon eduskunta pyysi Pride-yhteisöltä lausuntoa.

Tämän kesän Pride-viikon teemana on kohtaamiset. Panu Mäenpää muistuttaa, että toisen ihmisen kohtaaminen alkaa kunnioituksesta. Hän haluaa antaa suomalaisille asianajajille saman vinkin kuin muillekin ihmisille.

– Älkää olettako toisesta ihmisestä etukäteen mitään, vaan antakaa hänen määritellä itse itsensä.

2: Taloudellinen vastuu – läpinäkyvää ja kestävää liiketoimintaa

Asianajotoiminta on tarkasti säädeltyä muun muassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen osalta. Asianajajilla on velvollisuus laatia suunnitelmat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja ilmoittaa eteenpäin, jos he havaitsevat asiakkaan toiminnassa viitteitä niistä.

Velvollisuuksien noudattamista valvotaan asianajotoimistoihin tehtävillä tarkastuksilla. Liiton toiminta rahoitetaan pääosin asianajajien maksamilla jäsenmaksuilla.

3: Ekologinen yhteiskuntavastuuelinkelpoinen koti myös tuleville sukupolville

Asianajajaliitto on vuodesta 2021 lähtien ollut WWF Green Office -sertifioitu.

Green Office on erityisesti asiantuntija- ja palveluorganisaatioiden tarpeeseen kehitetty ympäristöjohtamisen järjestelmä, johon kuuluu yli 200 yritystä ja muuta yhteisöä. Ympäristöjärjestelmän tarkoituksena on pienentää työpaikan hiilijalanjälkeä, vähentää luonnonvarojen ylikulutusta sekä sitouttaa henkilöstöä ympäristövastuullisuuteen.

Asianajajaliitto on sitoutunut vähentämään muun muassa sähkönkulutusta, matkustamista ja jätteen määrää. Tavoitteiden toteutumista seurataan raportoinnin ja kolmen vuoden välein tehtävien toimistotarkastusten avulla.

– Yhteistyö Asianajajaliiton kanssa on lähtenyt sujumaan aivan erinomaisesti. Liitossa on hyvin sitoutunut työyhteisö, joka on lähtenyt toteuttamaan ohjelmaa systemaattisesti. Liitto on suorastaan mallioppilas meidän Green Office -verkostossamme, järjestelmän koordinoinnista vastaava Kristiina Kalsta WWF:ltä sanoo.

Green Officeen on liittynyt muutamia suuria suomalaisia asianajotoimistoja, mutta Kalsta kannustaa myös pienempiä toimistoja tutustumaan järjestelmän tapoihin vähentää oman toiminnan ympäristövaikutusta.

– WWF Green Office soveltuu kaikenkokoisten työpaikkojen päästöjen ja kulutuksen vähentämiseen. Suurimmat kumppanimme ovat yli 50:n toimipaikan organisaatioita ja pienimmät kahden hengen kokoisia yrityksiä. Ympäristösertifiointi kertoo asiakkaillesi ja sidosryhmillesi, että vaikuttavia toimenpiteitä oikeasti toteutetaan, Kalsta sanoo.

Asianajajaliitto on allekirjoittanut myös YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen. Sen periaatteissa sitoudutaan edistämään ihmisoikeuksia, ympäristöä ja kestävää työelämää. 

”Vastuullisuus on arvovalinta”

”Vastuullisuus on arvovalinta”

Suomen Asianajajaliitto on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka tarkoitus on valvoa asianajajia ja varmistaa, että kaikki suomalaiset saavat tasapuolisesti oikeudellisia palveluita, tii­vis­tää ­Asianajajaliiton viestintäjohtaja Sari Krappe.

Toiminnan perustana ja yhtenä arvoista on vastuullisuus, ja siksi on luonnollista, että se näkyy kaikessa liiton toiminnassa, hän jatkaa.

– Kyse on arvovalinnasta: koko liiton johto on sitoutunut toimimaan tavalla, josta liiton työntekijät ja jäsenet voivat olla ylpeitä.

Julkaistu numerossa Advokaatti 3/2022

Kirjoittaja Tero Ikäheimonen

on vapaa toimittaja, viestintäalan yrittäjä ja Advokaatin toimitussihteeri.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki