Image for Työtapareformi: Ehdotuksia sujuvampaan oikeudenhoitoon

Työtapareformi: Ehdotuksia sujuvampaan oikeudenhoitoon

Työtapareformi: Ehdotuksia sujuvampaan oikeudenhoitoon

20.9.2022 Teksti Tero Ikäheimonen // Kuvat Tuuli Pursiainen

Palstalla esitellään Asianajajaliiton ehdotuksia, joilla ­voitaisiin sujuvoittaa riita- ja rikosasioiden käsittelyä ja alentaa oikeudenkäyntien kustannuksia. Edelliset ehdotukset on julkaistu numeroissa 1–3/2022. Työtapareformiin voi tutustua kokonaisuudessaan osoitteessa asianajajaliitto.fi/tyotapareformi

7. Riita-asioihin mahdollisuus ratkaisuun pelkän kirjallisen valmistelun perusteella

Asianajajaliitto katsoo, että rikosasioiden aikataulutusta olisi mahdollista parantaa nykyisestä. Liitto ehdottaakin, että jo haasteen tiedoksiannon yhteydessä voitaisiin asianosaisille antaa ehdotus käsittelyaikatauluksi, johon tulisi ottaa kantaa haasteen tiedoksiannon jälkeen.

Tuomioistuimen tulisi sopia rikosasialle käsittelyaika heti, kun syyte on saapunut tuomioistuimeen. Tuomioistuimen tulisi aloittaa saman tien asian valmisteluprosessi esimerkiksi asianomistajan vaatimusten selvittämiseksi.

Varsinkin laajoissa rikosasioissa on tärkeää panostaa suulliseen valmisteluun, niin käräjäoikeus- kuin hovioikeusvaiheessa.

8. Asian ratkaisemiseen tarvitaan vain tarpeellinen todistelu

Todistelun vastaanottamista voisi kehittää siten, että tuomioistuimessa kuullaan vain sellainen todistelu, jonka kuuleminen on välttämätöntä asian kannalta. Tarkoituksenmukaista olisi pyrkiä välttämään riidattomia asioita koskevan todistelun kuuleminen pääkäsittelyssä. Nykyisellään todistajia myös kuullaan usein ”itsestään selvistä asioista”, joissa asianosaiset käytännössä jo tietävät sisällön valmiiksi. Tuomioistuimen tulee käyttää lainsäädännön antamaa mahdollisuutta rajata tarpeetonta todistelua, Asianajajaliitto muistuttaa.

Tarpeetonta henkilötodistelua voitaisiin karsia siten, että todistajan pitäisi antaa etukäteen kirjallinen lausunto, jossa hän kertoisi tietonsa asiasta. Tämän lausunnon perusteella ratkaistaisiin valmisteluistunnossa, onko todistajaa tarpeen kuulla henkilökohtaisesti vai riittääkö hänen antamansa lausunto. 

Julkaistu numerossa Advokaatti 4/2022

Kirjoittaja Tero Ikäheimonen

on vapaa toimittaja, viestintäalan yrittäjä ja Advokaatin toimitussihteeri.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki

Uusimmat kirjoitukset

Työpaikkailmoitukset