Image for Elisa Gebhard: Pidetäänkö oikeusvaltiota itsestäänselvyytenä?

Elisa Gebhard: Pidetäänkö oikeusvaltiota itsestäänselvyytenä?

Elisa Gebhard: Pidetäänkö oikeusvaltiota itsestäänselvyytenä?

22.11.2022

Asianajajat vastaavat omalta osaltaan suomalaisen oikeusvaltion tulevaisuudesta yhdessä muiden oikeudenhoidon toimijoiden kanssa.

Suomen Asianajajaliiton oikeusturvaohjelma sisältää useita toimia sen varmistamiseksi, että suomalainen oikeusvaltio toimii jatkossakin riippumattomasti ja mahdollistaa oikeuden saatavuuden jokaiselle. Oikeusvaltioperiaate on myös modernin demokraattisen yhteiskunnan elinehto.

Asianajajakunnan rooli oikeusvaltion turvaajana ansaitsee kuitenkin perusteellisemman tarkastelun. Miksi on niin olennaista, että asianajajat ovat itsenäisiä ja esimerkiksi valtiovallasta riippumattomia? Miksi Asianajajaliitto on ehdottanut, että perustuslaissa tulisi huo­mioida myös asianajajien riippumattomuus? 

Ensinnäkään oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei voi toteutua ilman jokaisen mahdollisuutta täysimääräisesti puolustaa oikeuksiaan. Asianajajien riippumattomuuden merkitys on kenties helpompi käsittää, kun tarkastellaan toimivan oikeusvaltion vastakohtaa. Esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan ja tuomioistuinlaitoksen tilan heikentäminen ovat toimia, joita myös Euroopassa on valitettavasti nähty viime vuosina. Oikeusprosesseissa tarvitaankin niitä, jotka voivat puolustaa kansalaisia esimerkiksi totalitaristisen valtion vallankäyttöä vastaan. 

Toisekseen kansainväliset instituutiot ovat melko yksituumaisia asianajajien roolista. EU-tuomioistuin on esimerkiksi katsonut, että käsitys asianajajakunnasta riippumattomana ja oikeudenhoidon etujen mukaisesti toimivana ammattikuntana, jota valvotaan yleisen edun nimissä asetettujen ammattieettisten ja kurinpitosääntöjen kautta, on osa unionin oikeusjärjestystä.

Vaikka asianajajien omassakaan päivittäisessä työssä oikeusvaltion periaatteellinen pohdinta ei välttämättä ole kovin suuressa roolissa, on syytä muistaa myös isompi kuva. Asianajajat vastaavat omalta osaltaan suomalaisen oikeusvaltion tulevaisuudesta yhdessä muiden oikeudenhoidon toimijoiden kanssa.

Julkaistu numerossa Advokaatti 5/2022

Kirjoittaja Elisa Gebhard

on Asianajajaliiton oikeuspoliittinen juristi.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki