Image for Elinikäisen oppimisen tiellä

Elinikäisen oppimisen tiellä

Elinikäisen oppimisen tiellä

15.2.2023

Kaikenlainen kouluttautuminen on tärkeää, ja meille asianajajille se on myös pakollista.

Asianajajapäivä on tätä kirjoittaessani juuri vietetty. Tapahtuma on meille kaikille erityisen merkityksellinen. Päivän asiaohjelma, kollegojen tapaaminen ja iloinen ilta ovat yhdistelmä, joka hakee vertaistaan. Ei taida löytyä tapahtumaa, joka vuosi toisensa jälkeen kerää puolet ammattikunnasta osallistumaan. Lisäksi Asianajajapäivä on erittäin tärkeä mahdollisuus tavata sidosryhmiämme: oikeudenhoidon parissa työskenteleviä ihmisiä laidasta laitaan, tuomareista mediaan ja kansanedustajista ministereihin. Pystymme tapahtumassamme tarjoamaan sidosryhmien edustajille myös erinomaisen mahdollisuuden tavata toisiaan. 

Asianajajapäivän koulutusanti on muuttanut sisältöään vuosikymmenten aikana. Tiukasti juridisesta pykäläkoulutuksesta on siirrytty laajempiin kokonaisuuksiin ja yleissivistävään suuntaan. On antoisaa ja näkökulmia avaavaa kuunnella kerran vuodessa päivän ajan kokeneiden puhujien viisaita ajatuksia ja kokemuksia. Olen aina ollut sitä mieltä, että asianajajan työssä on tärkeää kaikenlainen elämänkokemus ja -näkemysten avartaminen juridisen osaamisen lisäksi. Monta kertaa toimeksiannon hoitaminen vaatii kykyä asettaa asiat suurempaan kontekstiin. Mitä laajempia näkökulmia pystyy asioille antamaan, sitä paremmin pystyy hoitamaan myös oman työnsä. 

Tällä kertaa Asianajajapäivän teema oli oikeusvaltio talous- ja turvallisuuspolitiikan tienristeyksessä. Kuulimme erinomaisia puheenvuoroja kriiseistä ja vastuullisuudesta, sananvapaudesta, digitalisaatiosta ja työn tekemisen murroksesta sekä energiasta ja ilmastosta. Niistä jäi pohdittavaa pitkäksi aikaa. 

Kaikenlainen kouluttautuminen on tärkeää, ja meille asianajajille se on myös pakollista. Asianajajaliiton Asianajaja-akatemia tarjoaa kohtuuhintaista ja erittäin laadukasta ammatillista jatkokouluttautumista asianajajille ja muille asianajotoimistoissa työskenteleville. Koulutuksia on tarjolla uran eri vaiheissa oleville: osa on suunnattu uusille kyvyille tai heille, jotka haluavat perehtyä uuteen oikeudenalaan ja osa on puolestaan suunnattu jo enemmän kokemusta hankkineille. Helsingissä pidettävät lähikoulutukset järjestetään liiton uusissa toimitiloissa Mikonkadulla, mutta lähes kaikki koulutukset myös striimataan. Lisäksi Asianajaja-akatemiassa on tarjolla monia verkkokoulutuksia, jotka ovat ajasta ja paikasta riippumattomia. Voit katsoa ja kuunnella koulutuksen sinulle sopivana aikana. Kannustan tutustumaan akatemian tarjontaan! Lisää koulutuksesta tämän lehden sivuilta. Toivotan kaikille työn iloa ja innostavia kouluttautumishetkiä!

Vägen för livslångt lärande

Vägen för livslångt lärande

När jag skriver detta har Advokatdagen nyligen firats. Evenemanget är särskilt betydelsefullt för oss alla. Dagens faktaprogram, mötet med kollegor och den glada kvällen är en mycket lyckad kombination. Dessutom ger Advokatdagen också en synnerligen viktig möjlighet att få träffa våra intressentgrupper.

Utbildningsutbudet på Advokatdagen har under årtiondena ändrats i fråga om innehållet. Från att ha varit en strikt juridisk paragrafutbildning har man övergått till större helheter och allmänbildande inriktning. Jag har alltid ansett att i advokatens arbete är utöver den juridiska kompetensen också all slags livserfarenhet och vidgade vyer viktiga. Många gånger kräver skötseln av ett uppdrag förmåga att sätta saker och ting i ett större sammanhang.

Alla former av utbildning är viktiga, för oss advokater är det också obligatoriskt. Advokatförbundets Advokat-akademi ger fortbildning av mycket hög kvalitet till överkomliga priser för advokater och andra som arbetar vid advokatbyråer.

Närutbildningar som hålls i Helsingfors ordnas i förbundets nya lokaler vid Mikaelsgatan, men nästan alla utbildningar strömmas också. Dessutom har Advokat­-akademin många webbutbildningar som är oberoende av tid och plats. Du kan se och lyssna på utbildningar vid en tidpunkt som passar dig. Jag uppmuntrar dig att kolla akademins utbud!

Julkaistu numerossa Advokaatti 1/2023

Kirjoittaja Hanna Räihä-Mäntyharju

on Asianajajaliiton puheenjohtaja. Hän toimii asianajajana Tampereella.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki