Image for Uusi opas auttaa läheisiä toimimaan surun keskellä – mukana teossa myös Asianajajaliitto

Uusi opas auttaa läheisiä toimimaan surun keskellä – mukana teossa myös Asianajajaliitto

Uusi opas auttaa läheisiä toimimaan surun keskellä – mukana teossa myös Asianajajaliitto

18.9.2023 Teksti Tero Ikäheimonen // Kuvat Shutterstock

Digi- ja väestötietoviraston julkaisema Läheisen kuolema -opas antaa selkeät ohjeet siihen, mitä tehdä läheisen kuoltua. Mukana oppaan teossa oli myös Asianajajaliitto.

Suomessa kuolee vuosittain noin 50 000 ihmistä, ­jättäen taakseen moninkertaisen määrän omaisia. ­Surun keskellä oleva ihminen joutuu tekemään valtavan määrän päätöksiä juuri kun voimat ovat kaikkein vähimmillään.

Tilannetta helpottaakseen Digi- ja väestötieto­virasto (DVV) on laatinut yhdessä viranomaisten, ­järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa sähköisen ­Läheisen kuolema -oppaan, joka on julkaistu Suomi.fi-sivustolla. Oppaan laatimisessa auttoi myös Asian­ajajaliitto.

Opas antaa selkeät ohjeet siihen, mitä tehdä läheisen kuoltua. Se auttaa käytännön asioiden hoitamisessa, kuten pankkitilien, laskujen, postin, sopimusten ja sosiaalisen median tilien selvittämisessä, mutta myös neuvoo ilmoittamaan läheisen kuolemasta asianmukaisille tahoille.

Aiemmat läheisen kuolemaan liittyvät sisällöt ovat olleet Suomi.fi-palvelun luetuimpien joukossa,  ja nyt ne haluttiin päivittää selkeämpään ja käytettävämpään muotoon, kertoo erityisasiantuntija Heli Hautaniemi DVV:ltä.

– Läheisen kuolema on erittäin kuormittava elämäntilanne, jossa täytyy asioida monen eri tahon kanssa. Surun keskellä asioiden hoitaminen voi tuntua tavallista vaikeammalta. Siinä tämä opas haluaa auttaa, Hautaniemi sanoo.

”Surun keskellä asioiden hoitaminen voi tuntua tavallista vaikeammalta. Siinä tämä opas haluaa auttaa.”

Asianajajaliiton puheenjohtajan Hanna Räihä-Mänty­harjun mukaan erityisesti aviovarallisuus- ja perintöasioihin liittyvä juridiikka voi olla vainajan läheisille vaikeasti ymmärrettävää. Siksi Asianajajaliitto halusi omalta osaltaan auttaa lisäämään tietoa.

– Asioiden hoitoon ja kuntoon saattamiseen tarvitaan usein myös paljon asiakirjoja, joiden ­laatimisessa on syytä käyttää asiantuntijaa, Räihä-Mäntyharju ­sanoo.

 Erityistä huomiota opasta laadittaessa kiinnitettiin sen käytettävyyteen. Opas kysyy aluksi muutamia perustietoja vainajan kuolemaan liittyen, jolloin jatkossa voidaan rajata tarpeetonta tietoa pois ja näyttää ­oppaan käyttäjälle vain hänen tilanteensa kannalta olennainen informaatio.

– Esimerkiksi jos läheinen on kuollut ­ulkomailla, näytetään siihen liittyviä ohjeita. Myös vainajan aviosääty vaikuttaa paljon tilanteeseen, jolloin on ­turha kuormittaa läheistä tiedolla, jota hän ei tarvitse, DVV:n Heli Hautaniemi sanoo.

Maallisen byrokratian lisäksi oppaassa on huo­mioitu myös läheisen tunteet ja jaksaminen. Oppaassa neuvotaan esimerkiksi, miten suruun voi saada kriisi- ja ammattiapua sekä erilaista vertaistukea.

www.suomi.fi/oppaat/laheisen-kuolema

Seuraava askel: digitaalinen kuolinpesä?

Seuraava askel: digitaalinen kuolinpesä?

Läheisen kuolema -opasta oli mukana laatimassa laaja joukko asiantuntijoita ja viranomaisia. Mukana olivat muun muassa Asianajajaliitto, Eläketurvakeskus, Kela, oikeusministeriö, poliisi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Verohallinto.

Oppaan julkaisun lisäksi Digi- ja väestötietovirasto on työstänyt kuolinpesän asiointia sujuvoittavaa mallia. Tulevaisuuden tavoitteena on tarjota uusia digitaalisia palveluja, kuten sähköinen asioiminen kuolinpesien kanssa, kuolinpesän osakasrekisteri, sähköinen perukirja ja testamenttirekisteri.

Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi ”helpottaa kuolleen omaisen asioiden hoitamista”. Kirjauksen käytännön toteutus on kuitenkin tätä kirjoitettaessa vielä kysymysmerkki, samoin kuin mahdollisten uudistusten aikataulu.

– DVV on valmis edistämään tätä tavoitetta, erityisasiantuntija Heli Hautaniemi toteaa.

Julkaistu numerossa Advokaatti 4/2023

Kirjoittaja Tero Ikäheimonen

on vapaa toimittaja, viestintäalan yrittäjä ja Advokaatin toimitussihteeri.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki

Uusimmat kirjoitukset

Työpaikkailmoitukset

MAINOS