Image for Kansainvälisillä forumeilla

Kansainvälisillä forumeilla

Kansainvälisillä forumeilla

27.11.2023

Suomen Asianajajaliitto on aktiivisesti mukana asianajoalan kansainvälisessä toiminnassa. Resurssimme ovat moneen suureen liittoon verrattuna hyvin rajalliset, joten olemme pohtineet tarkasti, mihin voimavaramme panostamme. Meille läheisiä ja tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muiden Pohjoismaiden sekä Baltian maiden liitot, joiden johto kokoontuu vuosittain keskustelemaan yhteisistä asioista. Pääsihteerit pitävät tiiviisti yhteyttä myös muina aikoina.

Järjestötasolla keskeisin vaikutuskanavamme on CCBE eli Euroopan asianajajaliittojen neuvosto. CCBE on äänemme Euroopassa ja EU:ssa. CCBE tekee merkittävää oikeuspoliittista työtä vaikuttamalla perus- ja ihmisoikeuksia sekä asianajajien asemaa koskevaan EU-sääntelyyn. CCBE:n piirissä toimii lukuisia valiokuntia, joissa myös meillä on edustaja. Nämä CCBE-edustajat ovat puolestaan jäseninä Asianajajaliiton asiantuntijaryhmissä, mikä mahdollistaa hyvän tiedonvälityksen. Asiantuntijaryhmämme pystyvät valmistautumaan siihen, mitä sääntelymuutoksia on tulossa ja miten niihin on tarpeen vaikuttaa. Samalla tieto kulkee myös toiseen suuntaan – mitkä ovat kansallisten liittojen näkökulmasta keskeisiä kysymyksiä EU-sääntelyssä. 

Osallistumme myös maailmanlaajuisen International Bar Associationin (IBA) toimintaan. Liiton johto osallistuu kaksi kertaa vuodessa IBAn konferenssiin. Näistä toinen, vuosikonferenssi, järjestettiin loka–marraskuun vaihteessa. Tapahtuma kokosi yhteen noin 7 000 asianajajaa eri puolilta maailmaa. Liiton puheenjohtajisto ja pääsihteeri osallistuivat Bar Issues Comissionin ohjelmaan, eli tapasimme muiden liittojen johtoa ja keskustelimme yhteisistä teemoista. Lisäksi osallistuimme IBAn ylimmän päättävän elimen Councilin kokoukseen. Viikon kestävä tapahtuma on aina tiivis ja antoisa. IBA-viikon tunnelmista voitte lukea tästä lehdestä Asianajajan päivä -palstalla.

Näissä kansainvälisissä tapahtumissa meillä on ollut ilo ja kunnia tutustua Ukrainan kansallisen asianajajaliiton varapuheenjohtaja Valentyn Gvozdiyyn. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut monella tavalla myös asianajajien työhön. Oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen on entistä tärkeämpää, mutta myös vaikeampaa. Oikeudesta tulee ihmisten mielessä helposti vain uhrien oikeutta. Valentyn Gvozdiy on pitänyt kansainvälisillä areenoilla monta todella vaikuttavaa ja pysäyttävää puhetta maansa tilanteesta. Valentynin haastattelu löytyy tästä lehdestä.

Näissä kansainvälisissä tunnelmissa toivotan kaikille hyvää alkavaa talvea!

På internationella forum

På internationella forum

Finlands Advokatförbund deltar aktivt i den internationella verksamheten inom advokatbranschen. Nära och viktiga samarbetspartner för oss är allianser med de övriga nordiska länderna och de baltiska länderna. På organisationsnivå är CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, vår viktigaste kanal för påverkan. CCBE utför ett betydande rättspolitiskt arbete genom att påverka EU-regleringen om de grundläggande friheterna och mänskliga rättigheterna samt advokaternas ställning.

Vi deltar också i International Bar Associations (IBA) verksamhet. IBA:s årskonferens hölls i månadsskiftet oktober–november. Evenemanget samlade omkring 7 000 advokater från hela världen. Evenemanget pågår i en vecka och är alltid kompakt och givande. Om stämningarna på IBA-veckan kan ni läsa i denna tidning i kolumnen Asianajajan päivä.

Under detta internationella evenemang hade vi glädjen och äran att bekanta oss med vice ordföranden för Ukrainas nationella advokatförbund, Valentyn Gvozdiy. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har på många sätt påverkat också advokaternas arbete. Försvaret av rättsstatsprincipen blir allt viktigare, men också svårare. I männis­kors sinnen innebär rättigheter ofta enbart offrens rättigheter. Valentyn Gvozdiy har på internationella arenor hållit många mycket verkningsfulla och tankeväckande tal om situationen i sitt land. En intervjun med Valentyn Gvozdiy finns i denna tidning.

Julkaistu numerossa Advokaatti 5/2023

Kirjoittaja Hanna Räihä-Mäntyharju

on Asianajajaliiton puheenjohtaja. Hän toimii asianajajana Tampereella.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki

Uusimmat kirjoitukset

Työpaikkailmoitukset

MAINOS