Image for Nimenmuutosta kohti

Nimenmuutosta kohti

Nimenmuutosta kohti

13.5.2024

Nimen muuttaminen ei korjaa kaikkia valuvikoja, mutta sillä voidaan terävöittää rooliamme muiden oikeudenhoidon toimijoiden keskuudessa, kirjoittaa Niko Jakobsson.

Viimeisen vuoden aikana Asianajajaliiton nimestä on käyty keskustelua valtuuskunnassa ja paikallisosastojen kokouksissa. Ehdotus uudeksi nimeksi Suomen Asianajajat / Finlands Advokater tulee kesäkuussa valtuuskunnan päätettäväksi. Miksi asialla on merkitystä?

Suomen Asianajajaliitto on poikkeuksellinen yhteisö, koska se on perustettu asianajajista annetulla lailla. Asianajajalaissa entiteetin nimi on asianajajayhdistys, ja nimi on täsmennetty säännöissä muotoon Suomen Asianajajaliitto, Finlands Advokatförbund. Toiminta ei perustu yhdistyslakiin eikä mihinkään muuhun yhteisölainsäädäntöön. Asianajajaliitto toimii asianajajalain ja valtuuskunnan hyväksymien sääntöjen mukaan. Toiminta on samalla tavalla lakisääteistä kuin Finanssivalvonnan tai Valviran – sääntelyn ja valvonnan kohteena meillä ovat asianajajat. Tällä turvataan asianajajien itsenäisyys ja riippumattomuus julkisesta vallasta.

Asianajajaliiton hallitus esittää valtuuskunnan kevätkokoukselle päätettäväksi sääntömuutosta liitto-nimenosasta luopumiseksi. Liitto-sana viittaa vahvasti ammatti- tai edunvalvontayhdistykseen, ja se aiheuttaa väärinkäsityksiä roolistamme jopa lähimpien sidosryhmiemme keskuudessa.

Reilut sata vuotta sitten Suomen Asianajajaliitto nimi oli looginen: rekisteröity yhdistys Suomen Asianajajaliitto ry perustettiin vuonna 1919, ja nimi säilyi vielä vuonna 1959 voimaan tulleen asianajajalain jälkeenkin. Toiminta jatkui kuitenkin jo tuolloin ilman aatteelliseen yhdistykseen viittaavaa ry-päätettä.

Asiassa ei ole kysymys siitä, tietävätkö asianajajat, mikä Asianajajaliitto on. Nimellä viestitään ulospäin, ja nykyisellään liitto-sana ohjaa ulkopuolisten ajatukset aivan toisenlaisiin yhteisöihin.

Liitto-nimenosa ei ilmennä sitä, että asianajajien itsenäisyys ja riippumattomuus turvataan tällä julkisoikeudellisella yhteisöllä, jonka toimintaan kuuluu asianajajien sääntely ja valvonta. Esitettävällä Suomen Asianajajat / Finlands Advokater -nimellä viitataan lailla suojattuun asianajaja-ammattinimikkeeseen ja poistetaan liitto-sana, joka on tyypillinen ammattiyhdistys- tai urheilutoiminnassa oleville aatteellisille yhdistyksille.

Nimen muuttaminen ei korjaa kaikkia valuvikoja, mutta sillä voidaan terävöittää rooliamme muiden oikeudenhoidon toimijoiden, kuten Tuomioistuinviraston, Syyttäjälaitoksen sekä esitutkinta- ja täytäntöönpanoviranomaisten, keskuudessa.

Mot namnändringen

Mot namnändringen

Under det senaste året har man diskuterat om Advokatförbundets namn i delegationen och på lokalavdelningarnas möten. Advokatförbundets styrelse föreslår för delegationens vårmöte i juni att ändra ­reglerna för att slopa ’förbundet’ från namnet. Förslaget till det nya namnet är Suomen Asianajajat / Finlands Advokater.

Vi reglerar och övervakar advokaterna. Genom namnet kommuniceras utåt, och med det nuvarande namnet vägleds andras tankar till helt andra gemenskaper. Förbund-suffixet associeras starkt med en yrkes- eller intresseorganisation och leder till missförstånd om vår roll även bland våra närmaste intressenter.

Ändringen av namnet korrigerar inte alla brister, men det kan skärpa vår roll bland andra rättsinstanser, såsom Domstolsverket, Åklagarväsendet samt förundersöknings- och verkställighetsmyndigheterna.

Julkaistu numerossa Advokaatti 2/2024

Kirjoittaja Niko Jakobsson

on Asianajajaliiton pääsihteeri. Hän kirjoittaa lehteen erityisesti oikeuspolitiikkaan ja asianajajana toimimiseen liittyvistä aiheista.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki

Uusimmat kirjoitukset

Työpaikkailmoitukset

MAINOS