Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely Suomen Asianajajaliitossa

Tällä sivulla on kerrottu, mitä tietoja Suomen Asianajajaliitto kerää asiakkaistaan, mistä tietoja hankitaan ja mihin niitä käytetään sekä missä tilanteissa tietoja luovutetaan. Sivulla on myös ohjeet siitä, miten henkilön tulee menetellä, jos hän haluaa tietää rekistereihimme itsestään kerätyt tiedot, korjata mahdolliset virheet ja milloin hän voi kieltää tietojen käytön.
Suomen Asianajajaliitto on asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö.
Suomen Asianajajaliitolla ja valvontalautakunnalla on yhteisrekisteri, jossa on käyttöoikeuksin rajattu pääsy henkilötietoihin.
Yhteystiedot: PL 194 (Simonkatu 12 B 16), 00101 Helsinki
puh. +358 9 6866 120 (vaihde), info@asianajajaliitto.fi

Henkilötietojen kerääminen

Asianajajaliitolla on lakiin perustuva velvoite pitää rekisteriä asianajajista. Tiedot saadaan pääasiassa jäseniltä itseltään sekä viranomaislähteistä.
Lakisääteistä valvontaa varten Asianajajaliitolla on oikeus hankkia asianajajalta itseltään sekä viranomaislähteistä tarvittavia tietoja.
Asianajajaliitolla on lakiin perustuva velvoite järjestää asianajajatutkinto. Tutkintoon osallistuvista kerätään tutkinnon järjestämistä varten tarpeelliset tiedot. Tiedot saadaan kokelaalta itseltään. Tietojen kerääminen perustuu lakiin ja oikeutettuun etuun.
Muista asiakkaista, sidosryhmistä ja yhteistyökumppaneista kerätään tarvittavat tiedot. Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään, ja niiden kerääminen perustuu joko oikeutettuun etuun tai suostumukseen.
Tarkempia tietoja löytyy oheisista rekisteriselosteista.