Image for Etätyö kuormittaa yksilöllisesti

Etätyö kuormittaa yksilöllisesti

Etätyö kuormittaa yksilöllisesti

19.2.2021 Teksti Tero Ikäheimonen // Kuvat Shutterstock

Nuoret juristit ovat kärsineet etätyön yleistymisestä kokeneempia enemmän, sanoo asianajajien työmotivaatioon perehtynyt yrittäjä Satu Lappalainen.

Vuosi 2020 mullisti työelämän, eikä asianajoala jäänyt muutoksesta paitsi. Etätyö on asettanut työmotivaatiolle ja -hyvinvoinnille uudenlaisia haasteita. Tilanteesta ovat kärsineet erityisesti työuraansa aloittelevat juristit, sanoo Satu Lappalainen Minjon Oy:stä.

Minjon on rekrytointipalveluihin erikoistunut yritys, joka kiinnittää rekryprosessissa huomiota erityisesti hakijoiden motivaatioon. Lappalaiselta löytyy entisenä juristina näkemystä myös alan sisältä.

– Uran alkuvaiheessa asianajotoimisto toimii koulumaisesti opettaen ammattia ja asiakastyötä – kokeneemmat juristit sparraavat ja jakavat tietoa toimeksiantojen edetessä. Tämä jatkuva oppiminen on ainakin osittain vaikeutunut ja aiheuttaa haasteita, kun keskustelut ovat siirtyneet videotapaamisiin, eikä ole mahdollisuutta niin sanotusti vetää kollegaa hihasta, Lappalainen sanoo.

– Myös rajan vetäminen työn ja vapaa-ajan välillä on voinut häilyä, kun oma koti on myös oma toimisto.

Kokeneemmat juristit ovat päässeet Lappalaisen mukaan muutoksessa hieman helpommalla. He ovat kokeneet, että omaa päivää on helpompi rytmittää ilman työmatkoja ja ”läsnäolopakkoa” toimistolla, mikä on tuonut arkeen kaivattua joustoa.

Yhteistä on, että jatkuva videotapaamisissa istuminen uuvuttaa monia huomattavasti enemmän kuin tapaamiset kasvotusten.

Satu Lappalainen muistuttaa, että etätyön vaikutus motivaatioon ja hyvinvointiin on hyvin yksilöllistä. Osa on kokenut etätyön virkistävänä, toisille taas fyysisen työympäristön ja sosiaalisen työyhteisön puuttuminen on piinaavaa ja energiaa kuluttavaa.

– Suurimmalla osalla on molempia fiiliksiä.

Lappalainen korostaa, että motivaation ja hyvinvoinnin ylläpidossa itsensä tunteminen on avain-asemassa. Toimiston muu henkilöstö ja johto voivat reagoida etätyöhön hyvin eri tavalla kuin itse – yleispäteviä totuuksia ei ole.

Omista toiveista on tärkeää kommunikoida muille tiimin jäsenille.

– Mitä asioita juuri minä kaipaan omaan arkeeni etätyössä? Kahvihetkiä tai lounaita kollegoiden kanssa? Spontaania sparrailua työasioissa? Yhdessä tekemisen tunnetta? Organisoitua työpistettä? Selkeää päivärytmiä? Lappalainen listaa kysymyksiä pohdittavaksi.

Entä miten Lappalainen on itse pitänyt huolta motivaatiosta ja hyvinvoinnista etätöissä?

– Olen hyväksynyt sen, että tilanne on itselleni lähtökohtaisesti normaalia kuormittavampi. Kiinnitän enemmän huomiota palautumiseen. Lisäksi sanoitan itselleni, mihin asioihin voin vaikuttaa arjessani ja toisaalta mihin en. Valitsen päivittäin oman mindsetin: olen epämukavuusalueella, mutta pärjään ja opin.

”Asianajoala on vaativa ympäristö"

”Asianajoala on vaativa ympäristö"

Satu Lappalainen muistuttaa, että asianajoala on kuormittava, ja hyvinvoinnista on tärkeää huolehtia ilman etätöiden tuomia lisähaasteitakin. Alan kuormittavuutta lisäävät Lappalaisen mukaan erityisesti:

– Oman kontrollin puute. Asiakastyötä tekevät haluavat usein olla aina tavoitettavissa, mikä johtaa usein kontrollin puutteeseen omasta aikataulusta ja työn rytmittämisestä.

– Suuri työmäärä. Suuri työn määrä voi kuormittaa, vaikka suhtautuisikin työhönsä intohimoisesti. Kuormitus on kuitenkin erityisen kova silloin, jos työ ei tunnu omalta ja motivoivalta.

– Virheettömyyden vaatimus. Toimeksiantotyössä on aina jonkun yrityksen tai henkilön oikeudet tai rahat vaakalaudalla. Jatkuva virheettömyyteen pyrkiminen voi luoda huomattavaa stressiä ja pahimmillaan epäonnistumisen pelkoa.

– Avoimen keskustelukulttuurin ja henkilöjohtamisen puute. Asianajoalalla keskitytään edelleen vahvasti asioiden johtamiseen. Henkilöiden johtaminen jää Lappalaisen mukaan vähemmälle huomiolle, vaikka asianajotoimiston arvonluonti perustuu tiiminjäsenten työsuoritukseen ja aivotyöhön.

Julkaistu numerossa Advokaatti 1/2021

Kirjoittaja Tero Ikäheimonen

on vapaa toimittaja, viestintäalan yrittäjä ja Advokaatin toimitussihteeri.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki