Image for Näin hoidat asiasi joustavasti asiointipalvelussa

Näin hoidat asiasi joustavasti asiointipalvelussa

Näin hoidat asiasi joustavasti asiointipalvelussa

15.4.2021

Huhtikuun alussa käyttöön otettu ASSI-asiointipalvelu mullisti asianajajien yhteydenpidon Asianajajaliittoon. Puhelinsoittojen, sähköpostiviestittelyn ja kirjepostin sijaan asianajajat voivat nyt päivittää tietojaan ja seurata asiansa etenemistä tietoturvallisessa asiointipalvelussa ajasta ja paikasta riippumatta.

Asianajajaliiton jäsenpalvelu siirtyi kertaheitolla uudelle tuhatluvulle uuden asiointipalvelun eli ASSIn käyttöönoton myötä. Asianajajat voivat päivittää -asiointipalvelussa henkilökohtaisia perustietietojaan, Löydä asianajaja -palvelussa näkyviä tietojaan sekä tehdä jäsenyyteensä liittyviä hakemuksia.

Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Huomionarvoista on, että tietoturvan varmistamiseksi kukaan muu kuin asianajaja itse – esimerkiksi assistentti – ei voi päivittää asianajajan tietoja.

Asiointipalvelun luomisen yhteydessä myös Löydä asianajaja -hakupalveluun on tehty merkittäviä uudistuksia. Asianajajat voivat asiointipalvelun kautta lisätä hakupalveluun perustietojensa lisäksi myös markkinointitekstiä, kuvan itsestään sekä linkkejä sosiaalisen median palveluihin. Tämä on hyödyllistä erityisesti pienempien toimistojen edustajille, joilla ei välttämättä ole muuten keinoja tai aikaa markkinoida palveluitaan.

Kansalaiset ja yritysten edustajat voivat hakea asianajajaa hoitamaan asiaansa Löydä asianajaja -palvelussa, joka on Asianajajaliiton nettisivujen käytetyin osio. Uudistettu Löydä asianajaja -palvelu julkaistaan 19.4.2021.

Käyttäjä voi hakea asianajajaa esimerkiksi tämän osaamisen perusteella. Niin sanotut osaamisalue-listaukset on uudistettu, jotta niissä käytetyt termit olisivat ymmärrettävämpiä tavalliselle käyttäjälle. Vanhat osaamisalueet poistuvat asianajajien tiedoista kokonaan 19.4. Omat osaamisalueet kannattaa siis päivittää ajan tasalle heti, jos sitä ei ole vielä siihen mennessä tehnyt. Seuraathan edelleen siis tarkasti tiedotustamme jäsenviesteissämme!

Löydä asianajaja -hakuun on myös lisätty uusi päivystystoiminto, joka palvelee erityisesti viranomaisia. Asianajajat, jotka hoitavat rikos-, maahanmuutto-, insolvenssi- tai perhe- ja jäämistöoikeudellisia asioita, voivat valita ne osaamisalueikseen ja lisäksi merkitä itsensä päivystämään. Tällöin viranomainen saa tehtyä kätevästi haun näihin asioihin perehtyneistä asianajajista.

Asiointipalvelu palvelee myös muita kuin asianajajia: esimerkiksi kantelut ja viranomaisilmoitukset valvontalautakunnalle tehdään jatkossa asiointipalvelussa, mikä sujuvoittaa asioiden käsittelyä huomattavasti.

asiointi.asianajajaliitto.fi

Tee näin

Tee näin

• Mene osoitteeseen
asiointi.asianajajaliitto.fi

• Kirjaudu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

• Mene kohtaan Muokkaa omia tietojasi

• Tarkista ja päivitä tietosi – erityisesti osaamisalueesi

• Päivittämäsi tiedot näkyvät Löydä asianajaja -palvelussa 19.4.2021 alkaen

Julkaistu numerossa Advokaatti 2/2021

Kirjoittaja Johanna Kainulainen

on Asianajajaliiton viestintäasiantuntija ja Advokaatin toimituspäällikkö. Hän kirjoittaa Advokaattiin erityisesti Asianajajaliittoon liittyviä ajankohtaisia uutisia.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki