Image for Asianajajatutkinnon suosio jatkuu

Asianajajatutkinnon suosio jatkuu

Asianajajatutkinnon suosio jatkuu

17.2.2022

Asianajajatutkinnon suorittajamäärä on ollut vuosikausia korkealla, ja osallistujaennätyksiä on rikottu vuosi toisensa jälkeen. Viime vuonna saavutettiin taas uusi ennätys, kun tutkinnon suoritti 347 henkilöä. Varsinkin korona-ajan etäkäytännöt vauhdittivat jo aloitettua asianajajatutkinnon uudistusta. 

Vaikka tutkinto uudistui nopeasti, se toteutettiin laadukkaasti. Kokelailta on sadellut runsaasti kiitosta. Rakenne ei ole kuitenkaan muuttunut, vaan tutkinnossa on edelleen kolme osaa: kirjallinen koe, oikeudenkäyntiosa ja eettinen osa. Osallistujiin liittyvä mielenkiintoinen piirre on se, etteivät läheskään kaikki tutkinnon suorittajat ole töissä asianajotoimistossa tai hakeutumassa Asianajajaliittoon. Moni tutkintoon osallistuva suorittaa sen hyvänä ammatillisena täydennyskoulutuksena riippumatta siitä, missä tehtävissä sillä hetkellä toimii. Asianajajatutkinnon suorittaminen antaa myös oikeuden hakea rekisteröimistä luvan saaneeksi oikeudenkäyntiavustajaksi, mikä ymmärrettävästi lisää tutkinnon houkuttelevuutta. Tässä lehdessä yksi tuleva asianajaja kertoo omista kokemuksistaan. Voimme olla ylpeitä hienosta tutkinnosta ja sen suosiosta!

Tasavallan presidentti hyväksyi vastikään hallituksen esityksen suullisen todistelun videoinnista käräjäoikeudessa. Tarkoituksena on, että 2023 alusta lähtien henkilötodistelu otetaan vastaan käräjäoikeudessa ja kuulemiset videoidaan. Hovioikeudessa henkilötodisteluun perehdytään videoita katsomalla, tilanteen mukaan kokonaan tai osittain. Muutos on merkittävä, ja se edellyttää asianajajilta entistäkin huolellisempaa valmistautumista kuulemisiin. Uudelleen kuuleminen hovioikeudessa ei lähtökohtaisesti ole mahdollista sillä perusteella, että jotakin unohtui kysyä. 

Kun tämä yhdistetään paljon esillä pitämäämme ja keskusteluissa olevaan oikeudenkäyntien pitkään kestoon, olemme kahden tulen välissä. Toisaalta kuulemisten videointi lyhentää käsittelyä muutoksenhakuvaiheessa, mutta kesto voi pahimmillaan pidentyä käräjäoikeudessa. Ehdottamassamme työtapareformissa onkin kiinnitetty erityistä huomiota oikeudenkäyntien valmistelun tehostamiseen. Avustajien on – tarvittaessa tuomioistuimen tehokkaalla prosessinjohdolla – mietittävä kuulemisten todistusteemat tarkkaan ja karsittava asiaan vaikuttamaton todistelu. Työtapareformista kerrotaan lisää sekä tässä että tämän vuoden tulevissa lehdissä. 

Hyvää alkanutta asianajovuotta kaikille! 

Advokatexamen fortsättningsvis populär

Advokatexamen fortsättningsvis populär

Antalet personer som avlagt advokatexamen har varit högt i flera år och deltagarrekorden har slagits år efter ett år. I fjol nåddes ett nytt rekord, när 347 personer avlade examen. I synnerhet distansförfarandena under coronatiden påskyndade den reform av advokatexamen som redan inletts. Trots att examen förnyades snabbt så genomfördes den på ett högkvalitativt sätt. Strukturen har dock inte förändrats, utan examen består fortfarande av tre delar: ett skriftligt prov, en processdel och en etisk del. Ett intressant drag i fråga om deltagarna är att långt ifrån alla examinander arbetar vid en advokatbyrå eller planerar ansöka om medlemskap i Advokatförbundet. Många som deltar i examen genomgår den som en bra yrkesinriktad fortbildning oberoende av vilka uppgifter de har vid den rådande tidpunkten.

Regeringens proposition om videoupptagning av personbevisningar vid underrätter har nyligen godkänts. Avsikten är att från början av 2023 personbevisningen tas emot i tingsrätten och hörandet spelas in på video. Vid hovrätten ska man sätta sig in i personbevisning genom att titta på videor, i tillämpliga fall helt eller delvis. Ändringen är betydande och kräver att advokaterna förbereder sig mer omsorgsfullt på höranden. Ett nytt hörande i hovrätten är i regel inte möjligt på den grunden att man glömt att ställa en fråga.

Julkaistu numerossa Advokaatti 1/2022

Kirjoittaja Hanna Räihä-Mäntyharju

on Asianajajaliiton puheenjohtaja. Hän toimii asianajajana Tampereella.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki

Uusimmat kirjoitukset

Työpaikkailmoitukset

MAINOS