Image for Ukraina tarvitsee apuamme

Ukraina tarvitsee apuamme

Ukraina tarvitsee apuamme

12.4.2022

Saimme mahdollisuuden keskustella etänä Ukrainan asianajajaliiton edustajien kanssa pari viikkoa sodan alkamisen jälkeen. Tilannepäivitys kollegojen tilanteesta oli pysäyttävä. Pääosa miespuolisista asianajajista on puolustamassa maataan, kun taas suurin osa naisista on joutunut pakenemaan lasten kanssa.

Tuomioistuimet ovat auki mahdollisuuksien mukaan, mutta niissä käsitellään vain kiireellisiä sotaan liittyviä rikosasioita. Noin 99 prosentilla asianajajista ei ollut enää töitä. Asianajajaliiton toimistolle etsittiin siinä vaiheessa jonkinlaista toimitilaa maan länsiosista, toiveissa oli löytää jostakin printteri ja saada nettiyhteys toimimaan. 

Suomen Asianajajaliitto auttaa niillä keinoin, mitkä ovat sen käytettävissä. Olemme mukana CCBE:n julkilausumassa, jossa tuomitaan Venäjän sotatoimet ja vaaditaan kansainvälistä rikostutkintaa. Asianajajaliitto on lahjoittanut yhteensä 30 000 euroa SPR:lle, Unicefille ja Ukrainan asianajajaliitolle. 

Jäsenemme ovat paikallisosastojen kanssa organisoineet keräyksiä kunkin osaston alueella, ja niihin on kertynyt jo yli 70 000 euroa. Lisäksi monet asianajotoimistot ovat tehneet omia suuriakin lahjoituksia hädässä oleville. Olemme myös välittäneet asianajajille pyynnön tarjota asuntoja Suomeen saapuville ukrainalaisille kollegoille ja kannustaneet toimistoja tarjoamaan heille harjoittelu- tai työpaikkoja.

Asiantuntemuksemme ja osaamisemme on arvokasta suorien rahalahjoitusten lisäksi. Meille on tullut jäseniltämmekin kyselyjä mahdollisuudesta pro bono -työhön. Olemme päätyneet siltä osin toimimaan yhdessä maahanmuuttoviranomaisten kanssa. Oikeusapujärjestelmämme on rakennettu ulkomaalaisasioissa pitkälti julkisten oikeusaputoimistojen varaan. Koska varsinaiset ulkomaalaisasiat ovat hoidossa sitä kautta, ohjaamme yksityisten asianajajien panoksen tiedon tuottamiseen viranomaisille. 

Ukrainan tilanteen lisäksi olemme pohtineet sääntelyuudistukseen liittyviä kysymyksiä. Valtuuskunta sai ylimääräisessä kokouksessaan 17.3. käsiteltyä vuosia työn alla olleen sääntelyuudistuksen. Kovin suuriin muutoksiin ei valmiutta ollut – keskustelu sinänsä on jo arvokasta ja uskon, että moniin esillä olleisiin kysymyksiin palataan ennen pitkää uudelleen. 

Valtuuskunta myös vahvisti liitolle uuden oikeusturvaohjelman. Vanhaa ohjelmaa selkeytettiin, tiivistettiin ja karsittiin. Katso lisää: asianajajaliitto.fi/oikeusturvaohjelma.

Tässä lehdessä uutena kolumnistina aloittaa dekaani Johanna Niemi. Johanna tuo raikkaita ajatuksia niin yliopistomaailmasta kuin pitkältä uraltaan oikeudenhoidon kansainvälisissä verkostoissa.

Tulevan Asianajajapäivän teemana piti olla työssä jaksaminen. Nyt meidän on kuitenkin keskityttävä pohtimaan oikeusvaltiota, sen nykytilaa ja siihen kohdistuvia uhkia. 

Tapaamisiin toukokuussa Torpalla! 

Ukraina behöver vår hjälp

Ukraina behöver vår hjälp

Vi fick tillfälle att diskutera på distans med företrädare för Ukrainas advokatförbund några veckor efter krigets utbrott. Nyheterna om kollegernas situation var alarmerande. Majoriteten av de manliga advokaterna försvarar sitt land, medan majoriteten av kvinnorna har tvingats fly med sina barn.

Finlands Advokatförbund hjälper med de medel som står till dess förfogande. Vi omfattar CCBE:s uttalande, som fördömer Rysslands krigshandlingar och kräver en internationell brottsutredning. Advokatförbundet har donerat sammanlagt 30 000 euro till FRK, Unicef och Ukrainas advokatförbund. 

Våra medlemmar har tillsammans med de lokala avdelningarna organiserat insamlingar inom varje avdelnings område, och hittills har advokatbyråer och enskilda advokater redan donerat mer än 70 000 euro. Dessutom har många advokatbyråer gjort egna stora donationer till nödställda. Vi har skickat en begäran till advokaterna om att erbjuda bostäder till ukrainska kolleger som kommer till Finland och uppmuntrat byråerna att erbjuda dem praktik- eller arbetsplatser. Utöver direkta penningdonationer är också vår sakkunskap och kompetens viktig.

Det var meningen att temat för Advokatdagen i maj skulle vara att orka i arbetet. Men nu måste vi fokusera oss på att fundera över rättsstaten, dess nuläge och hoten mot den.

Julkaistu numerossa Advokaatti 2/2022

Kirjoittaja Hanna Räihä-Mäntyharju

on Asianajajaliiton puheenjohtaja. Hän toimii asianajajana Tampereella.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki