Image for Asianajajapäivän jälkitunnelmissa

Asianajajapäivän jälkitunnelmissa

Asianajajapäivän jälkitunnelmissa

14.6.2022

Tämä meidän asianajajienkin on syytä muistaa: jokaisen toimeksiannon kohdalla meidän on tehtävä voitavamme, jotta asiakkaamme perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Toukokuisen Asianajajapäivän jälkimainingeissa olemme saaneet muistella ajatuksia herättäviä puheita ja iloista kollegojen jälleennäkemistä. Olen erityisen iloinen ja ylpeä siitä, että saimme sekä Viron pääministeri Kaja Kallaksen että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentti Róbert Spanón pääpuhujiksi päiväämme. 

Me kaikki paikalla olleet muistamme ne puheet pitkään. Presidentti Spanón puheesta mieleeni jäi erityisesti hänen mainintansa siitä, että jokainen ensimmäisen asteen tuomari (meillä käräjätuomari) on ensimmäinen Strasbourgin tuomari. Se työ, mitä ihmisoikeustuomioistuimessa tehdään, on jälkikäteistä arviointia eikä sillä voida muuttaa itse ratkaisun sisältöä. On siis ensiarvoisen tärkeää, että ihmis- ja perusoikeudet huomioidaan jokaisessa käsittelyssä ja ratkaisussa ensimmäisestä oikeus-asteesta alkaen – sillä tavoin ne toimivat niin kuin niiden kuuluu toimia. 

Tämä meidän asianajajienkin on syytä muistaa: jokaisen toimeksiannon kohdalla meidän on tehtävä voitavamme, jotta asiakkaamme perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Jokainen hyvin hoidettu toimeksianto on oikeusturvateko. Presidentti Róbert Spanón haastattelun voit lukea tästä lehdestä – pääministeri Kaja Kallaksen haastattelu on puolestaan luettavissa Advokaatin numerosta 5/2021, joka löytyy myös täältä.

Ukrainan sota on tätä kirjoittaessani jatkunut tasan kolme kuukautta. Olemme seuranneet tiiviisti ukrainalaisten kollegojen tilannetta pitämällä yhteyttä Ukrainan asianajajaliittoon. Meillä liiton johdossa on ollut mahdollisuus tavata liiton edustajaa kevään CCBE:n ja IBAn kokouksissa ja saada ensi käden tietoa maan tilanteesta. Myös keskustelu oikeusvaltiosta sekä ihmis- ja perusoikeuksista on näissä tapaamisissa vahvasti esillä. Asianajajaliitto ja yksittäiset asianajajat tekevät Ukrainassa juuri sitä työtä, mitä heidän tuleekin tehdä: pitävät oikeusvaltiota pystyssä. Ihmis- ja perusoikeudet sekä oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittaminen kuuluvat oikeusvaltiossa myös heille, jotka eivät sitä itse kunnioita. Tämä työ ei ole helppoa eikä kiitollista, kun puolustettavana on esimerkiksi sotarikoksista syytetty vihollisen edustaja. Silloin, jos koska, on huolehdittava siitä, ettei oikeudesta tule vain uhrin oikeutta. 

Osana Asianajajaliiton vastuullisuustyötä olemme saaneet Green Office -sertifioinnin ja olemme jo toista vuotta Helsinki Priden yhteistyökumppani. Ihmis- ja perusoikeudet eivät toteudu edelleenkään läheskään kaikkien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kohdalla. Vain tekemällä asioita näkyviksi voimme saada muutosta. 27.6.–3.7.2022 järjestettävän Pride-viikon teema on tänä vuonna Kohtaamisia. Tapahtuman suojelijana toimivan rouva Jenni Haukion mukaan teemalla halutaan tuoda esiin Helsinki Pride -tapahtuman perustehtävää: ihmisten kohtaamisen mahdollistamista ja yhteisöllisyyden tukemista näiden kohtaamisten kautta. Toivotan kaikille lukijoille aurinkoista ja rentouttavaa kesää sekä lämminhenkisiä kohtaamisia! 

Stämningar efter Advokatdagen

Stämningar efter Advokatdagen

I efterdyningarna av Advokatdagen i maj har vi fått minnas tankeväckande tal och glädjande återseenden av kollegor. Jag är särskilt glad och stolt över att vi som huvudtalare fick både Kaja Kallas, Estlands premiärminister, och Róbert Spanó, president för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. I president Spanós tal kom jag särskilt ihåg hans omnämnande om att varje domare i första instans (hos oss tingsdomare) är den första domaren i Strasbourg. Det arbete som utförs vid människorättsdomstolen är en efterhandsbedömning och med vilken man inte kan ändra själva innehållet i ett avgörande. Det är därför av största vikt att de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna beaktas vid varje behandling och avgörande från och med den första rättsinstansen.

Som en del av Advokatförbundets ansvarsarbete har vi fått Green Office-certifiering och vi är redan andra året Helsinki Prides samarbetspartner. De mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna tillgodoses fortfarande inte på långt när för alla som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter. Bara genom att göra saker synliga kan vi få en förändring. Temat för Pride-veckan är i år Kohtaamisia – Möten. Med temat vill man lyfta fram den grundläggande uppgiften för evenemanget Helsinki Pride: att göra det möjligt för människor att mötas och att stödja gemenskap genom dessa möten.

Jag önskar alla läsare en solig och avkopplande sommar samt många hjärtliga möten!

Julkaistu numerossa Advokaatti 3/2022

Kirjoittaja Hanna Räihä-Mäntyharju

on Asianajajaliiton puheenjohtaja. Hän toimii asianajajana Tampereella.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki

Uusimmat kirjoitukset

Työpaikkailmoitukset

MAINOS