Image for Niko Jakobsson: Miten huomioit yritysvastuullisuuden?

Niko Jakobsson: Miten huomioit yritysvastuullisuuden?

Niko Jakobsson: Miten huomioit yritysvastuullisuuden?

21.6.2021

Samalla, kun asianajajina puolustamme ja aktiivisesti edistämme asiakkaidemme oikeusturvaa sekä kehitämme yhteiskunnan oikeusoloja aktiivisena oikeusvaltiotoimijana, on huolehdittava, että olemme osana myös yleistä vastuullisuuskehitystä.

Yritysvastuun merkitys on kasvanut ja soft law -instrumenttien, kuten hyvän hallinnon periaatteiden ja erilaisten sopimusteknisten velvoitteiden, lisäksi vastuullisuussääntely tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Tästä konkreettinen esimerkki on yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta valmistelussa oleva EU-direktiivi. Direktiivi edellyttää, että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia, ympäristöä ja hyvää hallintotapaa omassa toiminnassaan, tuotteissaan ja palveluissaan sekä arvoketjuissaan.

Vaikka asianajajat toimivat myös yksittäisinä ammatinharjoittajina ja yritysvastuun sisällyttäminen osaksi toimintaa voi olla hallinnollisesti haastavaa, vastuullisuusvelvoitteiden tunteminen ja soveltaminen tarkoituksenmukaisella tavalla omassa toiminnassa on hyödyllistä. Yhteiskunta edellyttää yhä konkreettisempia vastuullisuustekoja.

Yritysvastuu konkretisoituu tekoina ja siksi on tärkeää, että olemme myös Asianajajaliittona aktiivisesti edistämässä vastuullista kehitystä. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä #oikeusjaksaa-kampanja, johon monet asianajotoimistot ympäri Suomen ovat jo liittyneet − liiton hallituksen toimistot edellä.

Kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutumista osoittaa myös WWF:n Green Office -sertifiointi, jonka Asianajajaliitto sai toukokuussa. Olemme liittyneet myös YK:n Global Compact -aloitteeseen, ja pyrimme näillä teoilla kannustamaan myös yksittäisiä toimistoja pohtimaan vastuullisuutta osana omaa toimintaansa.

Julkaistu numerossa Advokaatti 3/2021

Kirjoittaja Niko Jakobsson

on Asianajajaliiton pääsihteeri. Hän kirjoittaa lehteen erityisesti oikeuspolitiikkaan ja asianajajana toimimiseen liittyvistä aiheista.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki