Image for Oikean ja väärän pohdintaa

Oikean ja väärän pohdintaa

Oikean ja väärän pohdintaa

24.9.2021 Teksti Terhi Hautamäki // Kuvat Mikko Kauppinen

Niki Welling toivoo valvontalautakunnan luottamustoimeltaan aitoja tulkintatilanteita, joissa ei ole itsestään selvää, miten asianajajan kuuluu toimia.

Helsinkiläinen asianajaja Niki Welling työskentelee asianajotoimisto Boreniuksella riita- ja rikostoimeksiantojen parissa. Elokuun alusta alkaen hän paneutuu työn ohessa asianajoalan valvontaan.

Welling valittiin valvontalautakunnan uudeksi jäseneksi, ja varajäseneksi valittiin asianajaja Sanna Svahn Vantaalta.

– Olen aina pitänyt eettisiä kysymyksiä ammatillisesti mielenkiintoisina. Asianajajille ajankohtaisten kysymysten lisäksi minua kiinnostavat yritysmaailman ja yhteiskunnan eettiset kysymykset laajasti. Halusin olla mukana täyttämässä tärkeäksi kokemaani tehtävää, Welling kertoo.

Wellingin mukaan valvontalautakunnalla on iso merkitys alan luottamuksen ja arvostuksen ylläpitämisessä.

Asianajajia valvovaan lautakuntaan kuuluu 12 jäsentä, joista puheenjohtaja ja kuusi jäsentä ovat itsekin asianajajia. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta. Paikkoja siis aukeaa aika ajoin, ja niihin voivat luottamustoimesta kiinnostuneet hakea.

Welling kokee, että parasta valmistautumista tehtävään ovat olleet konkreettiset tilanteet työuran varrelta.

– Suurin osa asianajajista pyrkii noudattamaan tapaohjeita varsin hyvin. Joskus on tullut vastaan tilanteita, joissa vastapuolen asianajaja on myöhästynyt määräajoista eikä ole huolehtinut toimeksiannostaan päämiehensä kannalta asianmukaisesti. Joskus on ollut selviä rikkomuksia, joissa vastapuolen asianajaja on ottanut yhteyttä suoraan päämieheen, vaikka yhteydenoton pitäisi mennä asianajajan kautta.

Welling on jo aiemmin seurannut valvontalautakunnan ratkaisuja. Hän toivoo luottamustoimelta mielenkiintoisia keskusteluja ja varsinaisten kurinpitoasioiden ohella aitoja tulkintatilanteita, joissa joudutaan pohtimaan perusteellisesti, mikä on oikea tapa toimia.

– Valvontalautakunnalla on tärkeä tehtävä yhteisen tulkinnan vakiinnuttamisessa. Meillä oli juuri keväällä toimistolla pohdittavana yksi esteellisyyteen liittyvä asia, ja siihen saimme vastauksen valvontalautakunnan ratkaisukäytännöstä, Welling mainitsee.

Julkaistu numerossa Advokaatti 4/2021

Kirjoittaja Terhi Hautamäki

on vapaa toimittaja, joka kirjoittaa Advokaattiin erityisesti laajoja oikeudenhoitoon liittyviä artikkeleita.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki