Image for Simonkadulta Mikonkadulle

Simonkadulta Mikonkadulle

Simonkadulta Mikonkadulle

20.9.2022

Jatkossa muun muassa koulutukset järjestetään Mikonkadun tiloissa, joten entistä useammalla kollegalla on hyvä syy tulla käymään liiton toimistossa. 

Asianajajaliiton toimisto muuttaa parhaillaan Simonkadulta Mikonkadulle. Simonkadun tilat ovat palvelleet liiton toimintaa vuosikymmenet ja muutos on periaatteellisesti suuri. Muutolla on myös suuri taloudellinen merkitys, koska Asianajajaliitto osti Mikonkadun toimitilat omikseen. Tähän saakka olemme olleet Suomen Asianajajaliiton Säätiön vuokralaisena. Muutos tehtiin hyvässä yhteishengessä Säätiön kanssa. 

Muutolle oli monta perustetta. Liiton toimisto toimi Simonkadulla toisessa ja neljännessä kerroksessa, mikä ei reilun parinkymmenen hengen organisaatiossa ole henkilöstöjohtamisen kannalta optimaalista. Toimitilat remontoitiin perusteellisesti kaksitoista vuotta sitten, mutta ne olisivat olleet jo uudistamisen tarpeessa. Toimitiloista yli kolmannes oli käytäviä, mikä teki tiloista varsin epäkäytännölliset. Sekä työhuoneet että muut tilat vaativat perusteellista modernisointia ja tämän päivän teknisiä valmiuksia. 

Tärkeänä perusteena muutolle oli myös se, että saamme muunneltavat ja monikäyttöiset tilat jäsenistön tarpeita varten. Pääosa asianajajista ei ole koskaan käynyt liiton toimistossa. Asianajaja-Akatemian koulutukset on pidetty ulkopuolisilta vuokratuissa tiloissa, koska liiton toimistossa ei ole ollut sopivaa tilaa koulutuskäyttöön. Jatkossa muun muassa koulutukset järjestetään Mikonkadun tiloissa, joten entistä useammalla kollegalla on hyvä syy tulla käymään liiton toimistossa. 

Ensi keväänä vuorossa ovat taas eduskuntavaalit. Oikeudelliset teemat ovat periaatteessa puolueita kiinnostavia, mutta karsiutuvat helposti viime metreillä lopullisesta hallitusohjelmasta. Olemme tavanneet kesän aikana erillisissä tapaamisissa viiden suurimman puolueen eduskuntaryhmien edustajia. Tapaamisiin on osallistunut edustajia, jotka ovat lakivaliokunnassa tai valmistelemassa puolueensa vaaliohjelmaa ja hallitusohjelmaneuvotteluja. Olemme tuoneet esille Asianajajaliiton tärkeimpiä oikeuspoliittisia teemoja, joista tässä mainitsen oikeusavun tuntihinnan jälkeenjääneisyyden. Asiaa on tarkasteltu monesta näkökulmasta: mm. kustannusten nousu, ammattitaitoisen avustajan saamatta jääminen, nuorten juristien palkkaamisen vaikeus ja asianajopalveluiden väheneminen kasvukeskusten ulkopuolella. 

Oikeudenhoidon resurssipula on nyt kuuma keskustelunaihe kokonaisuudessaan, eikä oikeusavun tuntihinta ole siinä kuin yksi osa. Aihe on kuitenkin asianajajakunnan ja kansalaisten oikeusturvan kannalta erittäin tärkeä ja kaikki panokset siihen vaikuttamiseen on käytettävä!

Från Simonsgatan till Mikaelsgatan

Från Simonsgatan till Mikaelsgatan

Advokatförbundets byrå flyttar som bäst från Simonsgatan till Mikaelsgatan. Lokalerna vid Simonsgatan betjänade förbundets verksamhet i årtionden och förändringen är principiellt stor. Det fanns många motiveringar till flyttningen. Förbundets byrå verkade på andra och fjärde våningen vid Simonsgatan, vilket inte är optimalt med tanke på personalledningen i en organisation med drygt tjugo personer. Lokalerna renoverades grundligt för tolv år sedan, men de har redan varit i behov av ombyggnad. Över en tredjedel av lokalerna var korridorer, vilket gjorde lokalerna tämligen opraktiska.

En viktig motivering till flyttningen var också att vi får flexibla och multifunktionella lokaler för medlemskårens behov. I fortsättningen ordnas bl.a. utbildningar i lokalerna vid Mikaelsgatan, så allt fler kolleger har en bra orsak att besöka förbundets kontor.

Nästa vår är det igen riksdagsval. De ­juridiska temana intresserar i princip partierna, men faller under slutskedet lätt bort från det slutliga regeringsprogrammet. Under sommaren har vi vid separata möten träffat representanter för de fem största partiernas riksdagsgrupper och vi har lyft fram Advokatförbundets viktigaste rättspolitiska teman.

Julkaistu numerossa Advokaatti 4/2022

Kirjoittaja Hanna Räihä-Mäntyharju

on Asianajajaliiton puheenjohtaja. Hän toimii asianajajana Tampereella.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki