Image for Työtapareformi: Ehdotuksia sujuvampaan oikeudenhoitoon

Työtapareformi: Ehdotuksia sujuvampaan oikeudenhoitoon

Työtapareformi: Ehdotuksia sujuvampaan oikeudenhoitoon

14.6.2022 Teksti Tero Ikäheimonen // Kuvat Tuuli Pursiainen

Palstalla esitellään Asianajajaliiton ehdotuksia, joilla ­voitaisiin sujuvoittaa riita- ja rikosasioiden käsittelyä ja alentaa oikeudenkäyntien kustannuksia. Edelliset ehdotukset on julkaistu numeroissa 1/2022 ja 2/2022. Työtapa­reformiin voi tutustua kokonaisuudessaan osoitteessa asianajajaliitto.fi/tyotapareformi

5. Rikosasian käsittelyn aikataulutus tehtävä heti oikeusprosessin alussa

Asianajajaliitto katsoo, että rikosasioiden aikataulutusta olisi mahdollista parantaa nykyisestä. Liitto ehdottaakin, että jo haasteen tiedoksiannon yhteydessä voitaisiin asianosaisille antaa ehdotus käsittelyaikatauluksi, johon tulisi ottaa kantaa haasteen tiedoksiannon jälkeen.

Tuomioistuimen tulisi sopia rikosasialle käsittelyaika heti, kun syyte on saapunut tuomioistuimeen. Tuomioistuimen tulisi aloittaa saman tien asian valmisteluprosessi esimerkiksi asianomistajan vaatimusten selvittämiseksi.

Varsinkin laajoissa rikosasioissa on tärkeää panostaa suulliseen valmisteluun, niin käräjäoikeus- kuin hovioikeusvaiheessa.

6. Riita-asian valmistelua tehostettava

Riita-asioiden käsittelyä olisi mahdollista tehostaa laadukkaalla ja huolellisella valmistelulla. Valmistelun tarkoituksena on huolehtia siitä, että riidan kohde saadaan yksilöityä mahdollisimman hyvin, jotta tuomioistuimelle on selvää, mitkä asiat ovat riidanalaisia.

Valmistelun alkuvaiheessa tulee läpikäydä asiaan nähden riittävän perusteellisesti mahdollisuudet löytää asiaan sovintoratkaisu. Tuomarin tulee olla aktiivinen sovintoratkaisun etsimisessä ja ohjata asia tarvittaessa prosessin ulkopuoliseen sovittelumenettelyyn, kuten esimerkiksi asianajajasovitteluun.

Alkuun tulisi pyrkiä siihen, että asia on muotoutunut kirjallisen valmistelun osana riittävän selväksi. Suullisessa valmistelussa ei siis enää tulisi uutta näyttöä, joka olisi voitu käsitellä aiemmin.

Suullisen käsittelyn kohdalla asian tulisi olla siinä määrin yksilöity, että silloin voitaisiin lähinnä käydä läpi kirjallisen valmistelun lopputulos ja katsoa tulevan pääkäsittelyn yksityiskohtia.

Suullisessa valmistelussa tulee käydä vielä läpi mahdollisuudet sovinnon hakemiseen asiassa. Suullinen valmistelu tulee pyrkiä järjestämään videoneuvotteluna, jos mahdollista. 

Julkaistu numerossa Advokaatti 3/2022

Kirjoittaja Tero Ikäheimonen

on vapaa toimittaja, viestintäalan yrittäjä ja Advokaatin toimitussihteeri.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki

Uusimmat kirjoitukset

Työpaikkailmoitukset