Image for Matti Tyynysniemi: Asianajajalle juridiikka on jäävuoren huippu

Matti Tyynysniemi: Asianajajalle juridiikka on jäävuoren huippu

Matti Tyynysniemi: Asianajajalle juridiikka on jäävuoren huippu

22.11.2022

Pelkkä juridiikka ei tee hyvää asianajajaa, vaan pinnan alla on lukuisia muita ammatillisia vaatimuksia.

Juristiammattien vaatimukset mielletään usein oikeudelliseksi asiantuntemukseksi korkeintaan höystettynä erilaisilla muilla taidoilla. Opiskeluvaiheessa juristius hahmottuu eri oikeudenalojen kautta, vaikka ainakin (oikeudenkäynti)asianajajan työssä suuri tai jopa suurin osa ammattitaidosta koostuu muista asioista. 

Ajattelen asianajajalta vaadittavaa osaamista jäävuorena, jossa meren pinnan yläpuolella ulospäin näkyvä huippu edustaa varsinaista oikeudellista osaamista, eli keskeisesti kykyä tunnistaa asian oikeudelliset kysymykset ja löytää niihin vastaukset. Tämä on asianajajalle välttämätön, mutta ei suinkaan riittävä taito. Pelkkä juridiikka ei tee hyvää asianajajaa, vaan pinnan alla on lukuisia muita ammatillisia vaatimuksia.

Ensimmäisenä tulee asianajotyön ”faktapuoli” eli tarve käsitellä niitä tosiseikkoja, joihin oikeussääntöjä sovelletaan. Esimerkiksi yritysjuridiikassa on syytä ymmärtää yritystoimintaa. Oikeudenkäynneissä todistelunormiston tunteminen ei riitä, vaan näytön kanssa tarvitaan yleistä elämänkokemusta ja yleissivistystä, loogista päättelyä ja maalaisjärkeä. Moni juttu ratkeaa nimenomaan faktoihin. 

Tästä voidaan edetä sosiaalisiin taitoihin, ihmistuntemukseen tai empatiakykyyn, millä termeillä asiaa haluaakaan lähestyä. On tärkeää kyetä hahmottamaan, miten asiat näyttäytyvät päämiehelle, vastapuolelle, tuomareille, todistajille ja niin edelleen. Työhön liittyvät läheisesti erilaiset viestintätaidot, sillä asianajajan keskeistä osaamista on osata kirjoittaa ja puhua, kulloinenkin vastaanottaja huomioiden. Asianajo on suurelta osin viestintää, ja riittävää ei useinkaan ole, että juridinen sisältö on oikein. Asianajajilta vaaditaan kaupallisiakin taitoja, sillä asianajotoiminta edellyttää asiakashankintaa eli asiantuntijapalveluiden myymistä.

Kaikenlainen projektinhallinta, organisointi ja aikatauluttaminen ovat välttämätön osa asianajajan ammattitaitoa, ja tästä voisi kirjoittaa kolumnikappaleen sijaan kirjan. Jos esimerkiksi osaa sopia ja vetää sellaisia palavereita, joissa asiat etenevät, tämä kertautuu varmasti työn tuloksiin. 

Projektinhallintaan liittyvät olennaisesti myös ryhmätyöskentely- ja johtamistaidot. Jos ei työskentele yksin, pelkkä asiantuntijuus ei riitä, vaan on esimerkiksi osattava jakaa työt tehokkaasti ja välittää tietoa tiimin kesken ilman, että kaikki aika menee keskinäisiin tilannepäivityksiin. Viestintä- ja sosiaaliset taidot ovat hyvin tärkeitä myös suhteessa kollegoihin, ja heidän kehittymistään olisi pystyttävä tukemaan.

Tiimin johtamisesta päästään jäävuoren pohjakerrokseen, jonne kaiken perustaksi sijoitan itsensä johtamisen. Asianajotyölle on leimallista suurehko ajankäytöllinen toimintavapaus yhdistettynä siihen, että huolehdittavana on samaan aikaan paljon eri asioita. Vuorokauden tunneista kilpailevat vähintään eri toimeksiannot ja muut työn vaatimukset, siviilielämän asiat ja oma palautuminen. 

Luenkin ammattitaitoon myös kyvyn järjestää palapelinsä niin, että voi hyvin elämässään ja työssään osana sitä. On hyödyllistä kysyä aika ajoin itseltään, olisiko tyytyväinen elämäänsä, jos kuluva viikko edustaisi loppu(työ)elämän keskimääräistä viikkoa. On tärkeää löytää kaiken pohjalle sellaiset työskentely- ja elämäntavat, jotka antavat parhaat edellytykset onnistua ammatin moninaisissa vaatimuksissa ja tehdä työtä kestävällä tavalla. 

Uskon myös, että yleinen ihmisenä kehittyminen kehittää paljon myös asianajajana. Juridiikka on asianajotyön pihvi, mutta ruokaympyrässä suurin osa lautasesta koostuu muista aineksista.

Julkaistu numerossa Advokaatti 5/2022

Kirjoittaja Matti Tyynysniemi

on asianajaja, joka pohtii palstalla asianajoon liittyviä eettisiä näkökulmia. Matti on toiselta koulutukseltaan toimittaja ja kirjoittaa kolumneja myös HS Visioon.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki

Uusimmat kirjoitukset

Työpaikkailmoitukset