Image for Työtapareformi: Ehdotuksia sujuvampaan oikeudenhoitoon

Työtapareformi: Ehdotuksia sujuvampaan oikeudenhoitoon

Työtapareformi: Ehdotuksia sujuvampaan oikeudenhoitoon

22.11.2022

Palstalla esitellään Asianajajaliiton ehdotuksia, joilla voitaisiin sujuvoittaa riita- ja rikosasioiden käsittelyä ja alentaa oikeudenkäyntien kustannuksia. Edelliset ehdotukset on julkaistu vuoden 2022 numeroissa. Työtapareformiin voi tutustua kokonaisuudessaan osoitteessa asianajajaliitto.fi/tyotapareformi

9. Osaratkaisuilla joustavuutta prosessiin

Prosesseja tulee nopeuttaa mahdollistamalla nykyistä laajemmin ja joustavammin osaratkaisujen, eli osatuomion ja välituomion, antaminen. Tämä lisää etenkin laajoissa asioissa prosessitehokkuutta ja todennäköisesti myös sovintohalukkuutta.

10. Riita-asian kuluvastuuta kohtuullistettava

Oikeudenkäyntikulujen osalta niin sanottu täyden korvauksen periaate (oikeudenkäymiskaari 21:1) muodostaa nykyisin ihmisille tai pienille yrityksille käytännössä esteen saattaa merkityksellinen asia tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Oikeudenkäyntikuluja koskevia säännöksiä tulee muuttaa siten, että hävinneen osapuolen kuluvastuun tulee olla kokonaisuutena arvioiden kohtuullinen. Kokonaisarvioinnissa tulisi ottaa huomioon esimerkiksi riidan kohteen arvo, osapuolten taloudellinen asema sekä mahdollinen syyllistyminen sellaisiin toimiin, jotka ovat aiheuttaneet toiselle osapuolelle tarpeettomia kuluja. 

Julkaistu numerossa Advokaatti 5/2022

Kirjoittaja Tero Ikäheimonen

on vapaa toimittaja, viestintäalan yrittäjä ja Advokaatin toimitussihteeri.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki

Uusimmat kirjoitukset

Työpaikkailmoitukset