Image for Oikeuspolitiikkaa ja asianajajaoikeutta

Oikeuspolitiikkaa ja asianajajaoikeutta

Oikeuspolitiikkaa ja asianajajaoikeutta

18.9.2023

Asianajajaliitto on aktiivinen oikeuspoliittinen toimija. Tehtäviimme kuuluu oikeusolojen ja oikeusturvan kehittäminen, minkä vuoksi annamme lausuntoja, olemme kuultavana asiantuntijakuulemisissa ja teemme aloitteita. Tällä hetkellä oikeuspoliittisten tavoitteidemme kärjet ovat asianajajien ja asianajajalaitoksen itsenäisen ja riippumattoman aseman turvaaminen perustuslaissa, asianajajalain kokonaisuudistus, oikeusturvan saatavuuden varmistaminen muun muassa oikeusavun tulorajoja ja oikeusapupalkkiota korottamalla sekä oikeudenkäyntien sujuvoittaminen ja nopeuttaminen. Näitä teemoja on käsitelty lukuisilla forumeilla eri toimijoiden kanssa.  

Asianajajaliitto oli nyt ensimmäistä kertaa asiantuntijana kuultavana hallitusneuvotteluissa. Siitä kiitos kuuluu liiton pitkäjänteiselle oikeuspoliittiselle työlle. Osallistuin kahteen kuulemistilaisuuteen, joissa käsiteltiin oikeusprosessien kehittämistä sekä oikeuden saatavuutta oikeudenkäyntikulujen ja oikeusavun näkökulmasta. Vaikka keskustelut olivat hyviä ja näkemykset monilta osin yhdensuuntaiset, lopputuloksena hallitusohjelma jättää toivomisen varaa. Jatkamme kuitenkin työskentelyä tavoitteidemme eteen, eikä hallitusohjelmakirjauksen puuttuminen suoraan tarkoita sitä, etteikö tavoitteitamme myös muiden toimijoiden toimesta edistettäisi. Työ jatkuu.

Suomen Asianajajaliiton Säätiö ja Asianajajaliitto lahjoittivat viisi vuotta sitten Helsingin yliopistolle valtakunnallisen asianajajaoikeuden työelämäprofessuurin. Ensimmäinen määräaikainen tehtävä päättyi juuri, ja päätimme jatkaa lahjoitusta. Asianajajaoikeuden työelämäprofessorin tehtävänä on asianajajaoikeuden opetuksen ja tutkimuksen lisääminen. Asianajajaoikeutta on tutkittu vielä verrattain vähän, joten tutkimukselle on suuri tarve. Opetuksessa korostuvat erityisesti asianajajaetiikka, asianajajan päämiehen edustaminen toimeksiannoissa ja eri prosesseissa. Opiskelijat ovat osallistuneet innokkaasti asianajajaoikeuden kursseille ja graduseminaareihin. Aihepiiri on koettu mielenkiintoiseksi ja myöhempää työelämää palvelevaksi. Tästä lehdestä voitte lukea asianajaja, OTT Tuomas Lehtisen seuraajaksi valitun asianajaja, OTT Markku Fredmanin ajatuksia tulevasta kaudesta.

Tässä lehdessä perehdytään myös siihen, mikä on tekoälyn rooli asianajajan työssä tällä hetkellä. Tekoälyn nousua on odotettu pitkään, mutta kehitys on ollut varsin hidasta. Jokaisen ulottuvilla olevat tekoälysovellukset ovat kuitenkin tulleet jo osaksi työelämää ainakin kokeilevassa mielessä. Mitä tekoälyllä saadaan aikaan? Vaikka sillä voidaan tehdä paljon hyvää, antaa se myös mahdollisuuden väärinkäytöksiin. Voiko tekoäly tuottaa vaikkapa todisteita, jotka johtavat väärään tuomioon? Mahdollisuus ja uhka ovat molemmat läsnä.

Toivon kaikille lukijoille energistä syksyä ja työn iloa! 

Rättspolitik och advokaträtt

Rättspolitik och advokaträtt

Advokatförbundet är en aktiv rättspolitisk aktör. Högt på vår lista över våra rättspolitiska mål är att i grundlagen trygga advokaternas och advokatväsendets självständiga och oberoende ställning, en totalreform av advokatlagen, säkerställa tillgången till rättsskydd bland annat genom att höja inkomstgränserna för rättshjälp och rättshjälpsarvodet samt att göra rättegångarna smidigare och snabbare. Advokatförbundet hördes nu för första gången som sakkunnig vid regeringsförhandlingarna.

Finlands Advokatförbunds Stiftelse och Advokatförbundet donerade för fem år sedan en arbetslivsprofessur i riksomfattande advokaträtt till Helsingfors universitet. Arbetslivsprofessuren i advokaträtt har till uppgift att öka undervisningen och forskningen inom advokaträtt. I den här tidningen kan ni läsa advokaten, juris ­doktor Markku Fredmans, juris doktor Tuomas Lehtinens efterträdare, tankar om den kommande perioden.

I denna tidning tas också upp den artificiella intelligensens roll i advokatens arbete. Appar med artificiell intelligens som är tillgängliga för alla har blivit en del av arbetslivet åtminstone i experimentell bemärkelse. Vad kan man åstadkomma med artificiell intelligens? Även om man kan göra mycket gott med artificiell intelligens, möjliggör den också missbruk. Kan artificiell intelligens producera till exempel bevis som leder till felaktiga domslut? Det finns både möjligheter och hot.

Julkaistu numerossa Advokaatti 4/2023

Kirjoittaja Hanna Räihä-Mäntyharju

on Asianajajaliiton puheenjohtaja. Hän toimii asianajajana Tampereella.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki

Uusimmat kirjoitukset

Työpaikkailmoitukset

MAINOS