Image for Valtuuskunta vahvisti muutoksia asianajajia koskeviin säännöksiin

Valtuuskunta vahvisti muutoksia asianajajia koskeviin säännöksiin

Valtuuskunta vahvisti muutoksia asianajajia koskeviin säännöksiin

18.9.2023

Valtuuskunta vahvisti kevätkokouksessaan muutoksia asianajajia koskeviin palkkio-ohjeisiin (B 03), tietoturvaohjeeseen (B 05.1) sekä asiakasvarojen hoitoa koskevaan ohjeeseen (B 06.1). Palkkio-ohje ja asiakasvarojen hoitoa koskeva ohje tulivat voimaan jo 1.7.2023, tietoturvaohje puolestaan on voimassa 1.1.2024 alkaen. 

Palkkio-ohjeen muutos huomioi EU-tuomioistuimen 12.1.2023 antaman ratkaisun C-395/21, jossa kuluttajan kanssa tehty pelkkään tuntihintaan perustuva asianajosopimus ei täyttänyt kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskevan direktiivin (93/13/ETY) vaatimuksia selkeydestä. Nyt hinta-arviomekanismi on saatettu osaksi asianajajia velvoittavaa ohjetta, ja asianajajien on syytä perehtyä velvoittavaan muutokseen huolellisesti.

Tietoturvaohjeen muutokset, jotka tulevat voimaan 1.1.2024, asettavat uusia velvoitteita asianajosalaisuuden eli asiakkaiden luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi. Velvoitteet koskevat osin kaikkia asianajajia ja joiltakin osin vähintään 10 työntekijän asianajotoimistoja. Tietoturvaopas (B 05.2) tullaan päivittämään syksyn kuluessa ja lisäksi aiheesta tarjotaan koulutusta asianajajille ja asianajotoimistoille ennen ohjeen voimaantuloa. 

Asiakasvarojen hoitoa koskevan ohjeen muutokset huomioivat asiakasvaratilien avaamiseen liittyvät haasteet ja yleisen pankkikäytännön. Yleisellä asiakasvaratilillä saa säilyttää rahavaroja ainoastaan lyhytaikaisesti ja varat on ilman tarpeetonta viivytystä tilitettävä varoihin oikeutetulle tai siirrettävä erityiselle asiakasvaratilille. Varojen säilyttäminen asianajotoimiston yleisellä asiakasvaratilillä pidempiaikaisesti on kuitenkin hyväksyttävää tilanteessa, jossa erityisen asiakasvaratilin avaaminen pankkiin ei ole mahdollista tai kokonaisuutena arvioiden tarkoituksenmukaista.

Ohjeet löytyvät verkkosivuiltamme: asianajajaliitto.fi/saantely

Julkaistu numerossa Advokaatti 4/2023

Kirjoittaja Tero Ikäheimonen

on vapaa toimittaja, viestintäalan yrittäjä ja Advokaatin toimitussihteeri.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki

Uusimmat kirjoitukset

Työpaikkailmoitukset

MAINOS