Image for Työpsykologi: Asianajoala on haastava mutta kiinnostava

Työpsykologi: Asianajoala on haastava mutta kiinnostava

Työpsykologi: Asianajoala on haastava mutta kiinnostava

12.4.2022 Teksti Tero Ikäheimonen // Kuvat Uffe Sandin

Ruotsalainen työpsykologi Jens Näsström on tutkinut asianajajien työhyvinvointia Pohjoismaissa. Häntä kiehtoo asianajoalassa sen psykologisuus, joka on kaikessa läsnä.

Jens Näsström, mikä asianajoalalla kuormittaa sillä työskenteleviä?

Tyypillisiä stressin aiheuttajia ovat suuri työmäärä, tiukat aikataulut, ennakoimattomat työtehtävät, virheettömyyden odotus, korkeat panokset ja saavutettavuuden vaatimus. Asianajajilla on myös usein taipumusta perfektionismiin eli hyvin korkeisiin odotuksiin itseä kohtaan.

Perhe- ja rikosoikeuteen erikoistuneilla asianajajilla stressiä aiheuttavat asiakkaisiin liittyvät tilanteet. Liikejuridiikan parissa toimivilla taas työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on haastavaa.

Miten suomalaisten ja ruotsalaisten asianajajien työhyvinvointi eroavat?

Ruotsalaiset junior associate -asemassa olevat asianajajat voivat tutkimusten mukaan töissä hieman suomalaisia kollegoitaan paremmin. Osakkaiden kohdalla ero oli merkittävästi suurempi: ruotsalaisten asianajotoimistojen osakkaat kertoivat voivansa paljon suomalaisia paremmin. Syytä tähän en vielä tiedä, mutta toivottavasti pääsen tulevaisuudessa tutkimaan sitä lisää. Kysy vuoden päästä uudestaan!

Mikä sinua kiehtoo asianajajissa tutkimuskohteena?

Psykologia on lakialalla kaikessa läsnä. Perhe- ja rikosjuttuja hoitavien asianajajien täytyy saavuttaa asiakkaan luottamus, jotta he voivat tehdä työtään. Jännitteet asiakassuhteessa aiheuttavat suoraan stressiä myös asianajajalle. Isommissa asianajotoimistoissa on niin ikään käynnissä koko ajan monenlaisia psykologisia prosesseja. Toimistojen menestykseen vaikuttavat tekijät, joista monien on todettu olevan juuriltaan vahvasti psykologisia. Tällaisia ovat muun muassa johtajuus, itsensä johtaminen, verkostoituminen ja stressin hallinta työpaikalla. 

Julkaistu numerossa Advokaatti 2/2022

Kirjoittaja Tero Ikäheimonen

on vapaa toimittaja, viestintäalan yrittäjä ja Advokaatin toimitussihteeri.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki

Uusimmat kirjoitukset

Työpaikkailmoitukset