Image for Valvontalautakunnan uusimpia ratkaisuja

Valvontalautakunnan uusimpia ratkaisuja

Valvontalautakunnan uusimpia ratkaisuja

18.9.2023

Esittelyssä on ratkaisuja valvontalautakunnan ­viimeisimmistä kokouksista. ­Valvontalautakunnan ratkaisukäytäntöön ja laajempiin ­tapausselosteisiin voi tutustua valvontaratkaisujen hakemistossa ­osoitteessa valvontaratkaisut.fi.

Tarjouksen tekemisestä ei voinut laskuttaa

Kantelija oli erään osakeyhtiön edustajana ollut yhteydessä asianajajaan pyytääkseen tältä oikeudellista neuvontaa. Asianajaja oli laatinut kantelijalle asian hoitamista koskevan kustannusarvion ja toimenpidesuunnitelman, mikä ei kuitenkaan ollut johtanut enempiin toimiin asiassa. Kantelijan ja asianajajan välillä oli myöhemmin ilmennyt erimielisyyttä siitä, olivatko suoritetut toimenpiteet perustuneet toimeksiantosopimukseen.

Valvontalautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että mikäli asianajajaa on pyydetty antamaan tarjous toimeksiannon hoitamisesta, toimeksiannon syntyminen on edellyttänyt selkeää vastausta tarjouspyyntöön. 

Valvontalautakunta katsoi, että käydyt neuvottelut ja niitä seuranneet toimenpiteet eivät olleet synnyttäneet asianajotoimeksiantoa asianajajan ja osakeyhtiön välille. Valvontalautakunta totesi, että asianajaja oli voinut laskuttaa toimistolla käydystä neuvottelusta, mutta ei ollut voinut laskuttaa osakeyhtiötä tarjouksen tekemistä edeltävästä selvitystyöstä tai tarjouksen tekemisestä. Varoitus.

Päiväämätön pesänjakoehdotus

Asianajaja oli määrätty kuolinpesän pesänselvittäjäksi ja -jakajaksi. Kantelija moitti asianajajaa muun muassa siitä, että tämä oli antanut pesänjakoehdotuksen päiväämättömänä.

Asianajaja oli vastauksessaan valvontalautakunnalle myöntänyt, ettei varsinaista jakoehdotusta ollut päivätty. Valvontalautakunta totesi, että vaikka pöytäkirja, jonka liitteenä jakoehdotus oli ollut, oli päivätty, olisi myös pesänjakajan jakoehdotuksesta tullut ilmetä päivämäärä, jolloin se oli annettu. Valvontalautakunta katsoi asianajajan menetelleen tältä osin huolimattomasti. Ottaen kuitenkin huomioon laiminlyönnin vähäisyyden sekä sen, ettei siitä ollut aiheutunut vahinkoa kuolinpesän osakkaille, valvontalautakunta piti asianajajan laiminlyöntiä myös kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Seuraamus jätettiin määräämättä.

Oikeudenkäyntiavustaja ei vastannut valvontalautakunnalle

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut kantelijaa riita-asian oikeudenkäynnissä. Kantelijan toimeksiantoa oli aiemmin hoitanut toimiston toinen oikeudenkäyntiavustaja. Tehtävä oli kuitenkin sairastumisen vuoksi siirretty kantelun kohteena olevan oikeudenkäyntiavustajan hoidettavaksi. Kantelija moitti oikeudenkäyntiavustajaa siitä, että hän oli perehtynyt toimistonsa toisen oikeudenkäyntiavustajan laatimaan tekstiin vasta oikeudenkäyntiä edeltävänä päivänä, ja hänen toimintansa istunnossa oli ollut tämän vuoksi paikoin haparoivaa. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ei ollut lukuisista muistutuksista huolimatta toimittanut valvontalautakunnalle vastausta kantelussa esitettyihin moitteisiin. Valvontalautakunta katsoi, ettei sillä ollut aihetta epäillä kantelijan esittämää selvitystä tapahtumien kulusta. Valvontalautakunta katsoi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli menetellyt asiakkaansa edun vastaisesti perehtyessään asian aineistoon vasta oikeudenkäyntiä edeltävänä päivänä sekä ajaessaan asiaa puutteellisesti. Huomautus.

Ratkaisukäytäntöön voi tutustua valvontaratkaisujen hakemistossa osoitteessa valvontaratkaisut.fi.

Julkaistu numerossa Advokaatti 4/2023

Kirjoittaja Britta Andersin

on valvontayksikön päällikkö. Hän kirjoittaa lehteen valvontalautakunnan ratkaisuista.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki

Uusimmat kirjoitukset

Työpaikkailmoitukset

MAINOS