Image for Asianajajaliitto sai WWF Green Office -merkin

Asianajajaliitto sai WWF Green Office -merkin

Asianajajaliitto sai WWF Green Office -merkin

21.6.2021

Asianajajaliitto on saanut oikeuden käyttää WWF Suomen Green Office -merkkiä. Sertifikaatti on osoitus siitä, että Asianajajaliiton ympäristöjärjestelmän toiminta vastaa ulkoisesti määriteltyjä kriteerejä, toimenpiteitä toteutetaan vaikuttavasti ja jatkuvaan parantamiseen on sitouduttu. WWF Green Office on WWF Suomen kehittämä ympäristöjärjestelmä, jonka avulla organisaatiot voivat pienentää työpaikkojensa hiilijalanjälkeä ja edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä.

Ympäristöjärjestelmän luominen alkoi syksyllä 2020, jonka jälkeen koko henkilöstö on liiton Green Office -tiimin johdolla tehnyt aktiivista työtä ekologisten arvojen ja ympäristöystävällisten toimintatapojen edistämiseksi. Asianajajaliiton Green Office -tiimin lisäksi henkilökunnasta on valittu niin sanottuja ekotsemppareita, jotka kannustavat kollegoja toimimaan ekologisesti. Tämä on ainutlaatuinen toimintamalli.

− Erityisen ansiokasta on Asianajajaliiton valitsema tavoite toimia alalla keskustelun herättäjänä ja ajatusjohtajana yhteiskuntavastuun osalta paitsi ympäristövastuun näkökulmasta, myös sosiaalisen tasa-arvon edistämiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi, Green Office -tarkastaja Sanna Oja tiivistää lausunnossaan.

Asianajajaliitto tavoittelee toiminnassaan lisäksi sähkönkulutuksen, tulostinpaperin käytön ja matkakulujen vähentämistä sekä henkilöstön ympäristötietoisuuden lisäämistä.

Asianajajaliitto liittyi keväällä myös YK:n kansainväliseen Global Compact -yritysvastuualoitteeseen, joka edistää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta.

Julkaistu numerossa Advokaatti 3/2021

Kirjoittaja Sari Krappe

on Advokaatin päätoimittaja ja Asianajajaliiton viestintäjohtaja.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki